Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «R.E.S.P.E.C.T»

Το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο:

«R.E.S.P.E.C.T – Respectful European Schools Pursue Equality & Cultural Tolerance»
Τα ευρωπαϊκά σχολεία δείχνουν σεβασμό και επιδιώκουν ισότητα και πολιτισμική ανοχή

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από το ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας σε σύμπραξη με σχολεία της Ισπανίας, Γερμανίας, Ισλανδίας, Φινλανδίας και Πολωνίας κατά τα σχολικά έτη 2016-17 & 2017-18.

Οι βασικοί στόχοι που επιδιώκει η συνεργασία των έξι ευρωπαϊκών χωρών μέσα από το πρόγραμμα αυτό είναι:

  • Η καλλιέργεια ατμόσφαιρας συνεργασίας στο σχολείο.
  • Η αποδοχή των μαθητών με πολιτισμικές διαφορές, η ομαλή ένταξη μεταναστών και προσφύγων στη σχολική ζωή, καθώς και μαθητών που αντιμετωπίζουν πολιτισμικά, κοινωνικά και οικονομικά εμπόδια.
  • Η αποφυγή του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού.
  • Η πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.
  • Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των έξι χωρών, η γνωριμία με διαφορετικούς πολιτισμούς και παραδόσεις καθώς και η ανάπτυξη της γλωσσικής και ψηφιακής επικοινωνιακής ικανότητας των μαθητών.
  • Η εξεύρεση τρόπων συνύπαρξης και η ανοχή στη διαφορετικότητα.

Παιδαγωγική ομάδα: Α. Κοπανά, φιλόλογος – Δ/ντρια, Ε. Ντρέκη, φιλόλογος, Α. Ρετσινά, φιλόλογος, Β. Φερτάκης, βιολόγος, Φ. Φραντζή, φιλόλογος.

Υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος: Αιμιλία Σιακοβέλη, οικονομολόγος.