kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Αρχεία για 17 Ιουλίου 2010

«Αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παραιτού» (Τιτ. γ΄ 10) Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

«αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ» (Τιτ. γ΄ 10)              Στό χῶρο, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἡ Οἰκουμενική Σύνοδος ἀποτελεῖ τό ἀνώτατο ὄργανο ἐξουσίας.  Τίς συνόδους  καλοῦσε ὁ ἑκάστοτε Αὐτοκράτορας Κωνσταντινουπόλεως ἤ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης.  Οἱ σύνοδοι ἀντιμετώπιζαν τά ἀναφυόμενα προβλήματα τά σχετικά μέ τήν πίστη ἀλλά ἠσχολοῦντο ἐπίσης καί μέ τά […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

-Αυτή η πίστη της Εκκλησίας, όπως εκφράστηκε στην Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο δεν είναι αφηρημένη, δεν είναι μια φιλοσοφική αλήθεια που δεν έχει σχέση με τα προβλήματα του ανθρώπου, δεν είναι θέμα που μπορεί κάποιος να το κατανοήση λογικά, αλλά είναι θέμα υπαρξιακό, προσωπικό. Η σημερινή Κυριακή, αγαπητοί αδελφοί, είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία στην Τέταρτη […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

«Αστέρες πολύφωτοι του νοητού στερεώματος» προβάλλονται σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού οι θείοι Πατέρες που συγκρότησαν την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Άγιοι επίσκοποι, ιερείς και μοναχοί συνήλθαν στη Χαλκηδόνα για να μεταφέρουν την εμπειρία της τοπικής τους Εκκλησίας και να καταθέσουν την μαρτυρία της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο, να διαφυλάξουν την πίστη στην ανθρώπινη και […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

Κυριακή τῶν Ἁγὶων Πατέρων τῆς Δ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου «Σεῖς, οἱ μαθητές μου, εἶσθε σάν τό ἁλάτι πού προφυλάσσει τίς τροφές ἀπό τή σήψη. Καί ὅπως τό ἁλάτι εἶναι ἄχρηστο, ὅταν ἀλλοιωθεῖ, καί οἱ ἄνθρωποι τό πετοῦν, ἔτσι καί σεῖς, ἐάν χάσετε τήν ἠθική σας δύναμη, θά περιφρονηθεῖτε. Σεῖς εἶσθε τό φῶς πού ἔχει προορισμό νά […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ο Βίος της Αγίας Μαρίνας

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

Η Αγία Μαρίνα η Μεγαλομάρτυς έζησε κατά το δεύτερο μισό του 3ου αιώνα μ.Χ, εποχή κατά την οποία η Εκκλησία καταδιωκόταν ανηλεώς από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Η μητέρα της Μαρίνας, κοιμήθηκε λίγο μετά τη γέννηση της Αγίας, γι’ αυτό και ο πατέρας της Αιδέσιος, ο οποίος ήταν ιερέας των ειδώλων, την παρέδωσε σε μια γυναίκα, η οποία […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου(Τιτ. γ΄ 8 – 15 )

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

(Αγαπητέ μου Τίτε), είναι αξιόπιστα τα λόγια αυτά που σου γράφω. Και θέλω να τα κηρύττης με βεβαιότητα σε όσους έχουν πιστεύσει στον Θεό, για να φροντίζουν να πρωτοστατούν στα καλά έργα. Κι αυτά είναι τα καλά και ωφέλιμα για τους ανθρώπους. Αντίθετα, εσύ να αποφεύγης τις ανόητες συζητήσεις για τις ιουδαϊκές  γενεαλογίες, καθώς επίσης […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

Απόστολος: Τιτ. γ΄ 8 – 15   Ευαγγέλιο: Ματθ. ε΄ 14 – 19    «Υμείς εστε το φως του κόσμου» Εσείς οι πιστοί ακόλουθοι του Χριστού, εσείς, όλοι εμείς δηλαδή, αγαπητοί μου αδελφοί, είμαστε ταγμένοι να είμαστε «το φως του κόσμου». Πρέπει να είμαστε οι φωτεινοί φάροι που παίρνοντας το αιώνιο φως από τον φωτοδότη Κύριο, το αναμεταδίδουμε […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της έν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου ( 451 μ.Χ.)

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

«Πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ τούτων βούλομαί σε διαβεβαιοῦσθαι, ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες Θεῷ. Ταῦτά ἐστι τὰ καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις». (Προς Τίτον 3,8-15) Εἶναι «ἀξιόπιστος ὁ λόγος καὶ θέλω νὰ δίδης ἀκλόνητο μαρτυρία περὶ τούτων, ὥστε νὰ φροντίζουν νὰ πρωτοστατοῦν σὲ καλὰ ἔργα ὅσοι ἔχουν πιστέψει στὸ Θεό. Γιατὶ αὐτὰ […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (Ματθ. 5, 14-19)

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

«Ἀποστολικῶν παραδόσεων, ἀκριβεῖς φύλακες γεγόνατε, Ἅγιοι Πατέρες· τῆς γὰρ Ἁγίας Τριάδος τὸ ὁμοούσιον, ὀρθοδόξως δογματίσαντες, Ἀρείου τὸ βλάσφημον συνοδικῶς κατεβάλετε. Μεθ‘ ὃν καὶ Μακεδόνιον πνευματομάχον ἀπελέγξαντες, κατεκρίνατε Νεστόριον, Εὐτυχέα καὶ Διόσκορον, Σαβέλλιόν τε, καὶ Σεβῆρον τὸν Ἀκέφαλον. Ὧν τῆς πλάνης αἰτήσασθε ῥυσθέντας ἡμᾶς, ἀκηλίδωτον ἡμῶν τὸν βίον, διατηρεῖν ἐν τῇ πίστει δεόμεθα». Τῶν Ἀποστόλων τὸ […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

  Η Εκκλησία μας δεν είναι κοινωνία Αγγέλων, είναι κοινωνία αμαρτωλών ανθρώπων, τους οποίους η Εκκλησία αγιάζει και τους εισάγει στην αιωνιότητα. Γι’; αυτό και την Κυριακή αυτή η Εκκλησία μας παρουσιάζει 630 μορφές Αγίων. Των Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνήλθε στην Καρχηδόνα με πρωτοβουλία της αυτοκράτειρας Πουλχερίας και του Μαρκιανού. Γιατί […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

Του π. Ιωήλ Κωνστάνταρου Μια από τις μεγαλύτερες χαρές και ευλογίες για τον πιστό Χριστιανό, είναι το να τιμά τις μεγάλες μορφές της Εκκλησίας μας που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ακριβή διατύπωση των δογματικών αληθειών. Γι’ αυτό και η πνευματική μας χαρά βρίσκεται στο κατακόρυφο, αφού την Κυριακή εορτάζουμε και τιμούμε τις λαμπρές προσωπικότητες των […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Της Αγίας Μαρίνης, του Αρχιμ. Νικοδήμου Παυλόπουλου

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

  Της Αγίας Μαρίνης (17 Ιουλίου) του Αρχιμ. Νικοδήμου Παυλόπουλου Καθηγουμένου Ι. Μ. Αγίου Ιγνατίου – Λειμώνος Λέσβου από το βιβλίο του «Εορτοδρόμιον» *** Η Νύμφη  του Χριστού «Δέυτε φιλομάρτυρες πιστώς, την υπέρ του πάντων δεσπότου, στερρώς αθλήσασαν,  μάρτυρα τιμήσωμεν, Μαρίναν νύμφην Χριστού». Στις 17 του Ιουλίου, ευσεβείς χριστιανοί, εορτάζαμε τη μνήμη της νύμφης του […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Ένα θαύμα της Αγίας Μαρίνας,

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

  Πως η Αγία Μαρίνα έσωσε τον μικρό Ανδρέα Βασιλείου από τη Λεμεσό της Κύπρου της Θεοπούλας Παναγιώτου από το έντυπο «Στύλος Ορθοδοξίας», τεύχος Ιανουαρίου 2006 Ως γιατρός συμμετείχε στην εγχείρηση μεταμόσχευσης μυελού του μικρού Ανδρέα που έγινε στις ΗΠΑ(23/01/2006 – 18:58) Η άμεση επικοινωνία μεταξύ στρατευομένης και θριαμβεύουσας Εκκλησίας αποτελεί σύνηθες και φυσιολογικό φαινόμενο […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου (14 Ιουλίου)

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

  Νικόδημου Αγιορείτου (14 Ιουλίου) του Αρχιμ. Νικοδήμου Παυλόπουλου Καθηγουμένου Ι. Μ. Αγίου Ιγνατίου – Λειμώνος Λέσβου από το βιβλίο του «Εορτοδρόμιον» *** Νικοδήμος ο εκ Ναξίας «Τον του Άθω φωστήρα και της Νάξου το βλάστημα και της Εκκλησίας απάσης τον Θεόπνουν διδάσκαλον Νικόδημον τιμήσωμεν πιστοί». Σήμερα, ευσεβείς μου αδελφοί, η αγία μας ορθόδοξη Οικουμενική […]

Κατηγορία ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »

ΝΕΟΤΥΡΑΝΝΙΑΙ

Συγγραφέας: kantonopou στις 17 Ιουλίου 2010

(Λόγος ἐκφωνηθεὶς τὴν 11 Ἰουνίου 2010 ἐπὶ τοῖς Ὀνομαστηρίοις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἐν τῷ Οἰκουμενικῷ Πατριαρχείῳ)ὑπὸ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἀθανασίου. «Ρῆμα τυρράνου ἐπεὶ ὑπερίσχυσεν,              ἑπταπλασίως κάμινος, ἐξεκαύθη ποτέ.…» (Η’ εἰρμὸς καταβασιῶν Μ. Τετάρτης)   Ὁ Arnheim ἦτο πεπεισμένος, ὅτι ἓν σημεῖον τοῦ μεγαλείου εἶναι, νὰ μὴν ἀσκεῖ κανεὶς πολλὴν κριτικὴν διὰ […]

Κατηγορία ΓΕΝΙΚΑ | Δε βρέθηκαν σχόλια »