ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7275714 210- 7275714      , 7275717 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ :α ) Ερμηνευτική Θεολογία β) Ιστορική Θεολογία γ) Πατερικών Σπουδών-Ιστορίας Δογμάτων και Συμβολικής δ) Συστηματική Θεολογία ε) Ορθοδοξία και Παγκοσμιοποίηση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

2) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7275714   210- 7275714  ,7275717 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Φύλο και Θρησκεία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

3) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (πρώην Ποιμαντικής) τηλ. 210- 7795177  210- 7795177, 7275716 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : α) Βιβλικών Σπουδών β) Εκκλησιαστικής Γραμματείας γ) Θρησκειολογίας δ) Κανονικού Δικαίου ε) Ποιμαντικής Θεολογίας και Αγωγής στ) Χριστιανικής Λατρείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

4) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (πρώην Ποιμαντικής) τηλ. 210- 7795177 210- 7795177  , 7275716 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο » Έρευνα και Εφαρμογές Κοινωνικής Θεολογίας» στις εξής κατευθύνσεις: α) Χριστιανική Εκπαίδευση και Παιδαγωγική β)Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Γραμματεία και Πατερική Θεολογία γ) Εκκλησία και Δίκαιο δ) Χριστιανική Ανθρωπολογία και Προαγωγή Ψυχικής Υγείας

5) ΝΟΜΙΚΗΣ Τομέας Δημοσίου Δικαίου τηλ. 210- 3607607 210- 3607607     , 3688656 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Δημοσίου Δικαίου

6) ΝΟΜΙΚΗΣ Τομέας Διεθνών Σπουδών τηλ. 210- 3601168  210- 3601168  , 3688656 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ του Τομέα Διεθνών Σπουδών με τίτλο »Νομικές Διεθνείς Σπουδές» εξειδικεύεται σε τρείς κατευθύνσεις :α.Δημόσιο Διεθνές β.Ευρωπαϊκό Δίκαιο γ.Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκρητικό Δίκαιο Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις κατευθύνσεις : α) Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου β) Ευρωπαϊκού Δικαίου γ) Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου

7) ΝΟΜΙΚΗΣ Τομέας Ποινικών Επιστημών τηλ. 210-3607607 210-3607607, 3610112, 3688656 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) Ποινικών Επιστημών στις εξής κατευθύνσεις: α) Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο β) Εγκληματολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Ποινικές Επιστήμες

8) ΝΟΜΙΚΗΣ Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (πρώην Τομέας Ιστορίας-Φιλοσοφίας -Κοινωνιολογίας) τηλ. 210- 3607607  210- 3607607 , 3688656 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : α) Ιστορία του Δικαίου, β)Φιλοσοφία του Δικαίου, γ) Κοινωνιολογία του Δικαίου, δ) Εκκλησιαστικό Δίκαιο Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

9) ΝΟΜΙΚΗΣ Τομέας Α΄ Ιδιωτικού Δικαίου τηλ. 210-3601168 210-3601168 , 3688656 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ α. ενός έτους – β. δύο ετών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

10) ΝΟΜΙΚΗΣ Τομέας Β΄ Ιδιωτικού Δικαίου τηλ. 210-3601168  210-3601168 , 3688656 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ : α) Εμπορικό Δίκαιο β) Εργατικό Δίκαιο γ) Πολιτική Δικονομία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

11) ΝΟΜΙΚΗΣ (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montesquieu-Bordeaux IV) τηλ. 210-3601168  210-3601168, 3688656 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στο Εξειδικευμένο Δημόσιο Δίκαιο

12) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τηλ. 210-3688919  210-3688919  Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: Κράτος και Δημόσια Πολιτική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

13)ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τηλ. 210-3688919  210-3688919   Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο «Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές» στους τομείς : α) Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική β) Περιφερειακές και Διεθνείς Σπουδές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

14) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία) τηλ. 210-3688919  210-3688919  Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία» στους τομείς : α) Πολιτικής Επιστήμης β) Κοινωνιολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

15)ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τηλ. 210-3688919 210-3688919    Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

16) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ τηλ. 210- 3226855 210- 3226855 , 3220820, 3689384, 3220091 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις: α)Ευρωπαϊκές Επικοινωνίες :Δομές και Πολιτικές , β)Κοινή Γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία, γ)Πολιτισμικές Σπουδές, δ)Συγκρούσεις:Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία, ε)Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

17) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Γενικό Τμήμα του Ε.Μ.Π. μετονομασθέν σε Τμήμα Εφαρμοσμ. Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών) τηλ. 210- 7275516  210- 7275516 , 7275518 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας

18) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (διαπανεπιστημιακό διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (πρώην Πληροφορικής) του ΕΚΠΑ, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Πληροφορικής Ο.Π.Α.) τηλ. 210- 7275516  210- 7275516 , 7275518 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» με κατευθύνσεις: α) Γνωσιακή Επιστήμη β) Εφαρμογές της Γνωσιακής Επιστήμης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη »Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη»

19) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-7277960  210-7277960 , 7277950 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο ΄΄Κοραής΄΄: α ) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία β) Λατινική Φιλολογία γ) Βυζαντινή Φιλολογία δ) Λαογραφία ε) Νεοελληνική Φιλολογία στ) Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

20) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ Ε.Μ.Π.) τηλ. 210- 7277853-7277859 Α. Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ» απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Γλωσσική Τεχνολογία. Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

21) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. Φιλοσοφικής συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φ.Π.Ψ.) τηλ. 210-7277853      210-7277853 , 7277859 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

22) ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-7277319  210-7277319  Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς : α) Προϊστορικής Αρχαιολογίας β) Κλασικής Αρχαιολογίας γ) Βυζαντινής Αρχαιολογίας δ)Ιστορίας της Νεότερης Τέχνης ε) Ιστορίας της Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας στ) Βυζαντινής Ιστορίας ζ) Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας η) Ευρωπαϊκής Ιστορίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

23) ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Γεωλογίας του Ε.Κ.Π.Α. και σε σύμπραξη με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης της Σχολής Γραφικών Τεχνών & Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) τηλ. 210-7277319  210-7277319   Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ΄΄Μουσειακές Σπουδές΄΄ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

24) ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Πατρών και Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Παν/μίου Αιγαίου ) τηλ. 210-7277319   210-7277319   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διαχείριση Μνημείων

25) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7277315 210- 7277315 , 7277316, 7277317 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Σχολική Ψυχολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Σχολική Ψυχολογία

26) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7277315 210- 7277315 , 7277316, 7277317 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Κλινική Ψυχολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Κλινική Ψυχολογία

27) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7277315 210- 7277315, 7277316, 7277317 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου με κατευθύνσεις: 1. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία 2. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 4. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 5. Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

28) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7277315 210- 7277315 , 7277316, 7277317 Α. ΜΕΤΑΠΤ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Συμβου- λευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

29) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7277315  210- 7277315, 7277316, 7277317 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη : α) Συστηματική Φιλοσοφία β) Ιστορία της Φιλοσοφίας και γ) Ηθική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Φιλοσοφία

30) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)) Τηλ. 210- 7277315  210- 7277315  , 7277316, 7277317 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες»

31) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 210-3639735  210-3639735, 3688197 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους εξής τομείς και κατευθύνσεις : Α. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία – Συμβουλευτική Β. Τομέας Επιστημών Αγωγής Ι) Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική ΙΙ) Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας σε Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Εκπ/τικούς Οργανισμούς και Προγράμματα ΙΙΙ) Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση Γ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής Ι) Μαθηματικά στην Εκπαίδευση ΙΙ) Πληροφορική στην Εκπαίδευση Δ. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Ε. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών Ι) Διδακτική της Γλώσσας – Λογοτεχνία Θέατρο και Εκπαίδευση ΙΙ) Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας – Λαογραφία και Πολιτισμός ΙΙΙ) Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας – Μειονότητες – Παιδική Ηλικία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στους αντίστοιχους τομείς και τις επιμέρους κατευθύνσεις

32) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΜΣ συνεργαζ/μενο με το Γενικό Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά) τηλ. 210-3639735 210-3639735 , 3688197 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»

33)ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (κοινό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Institute of Education (ΙοΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου) τηλ. 210- 3688040  210- 3688040 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : «Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Χορηγείται ενιαίος ή χωριστός τίτλος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ανάλογα με τις προϋποθέσεις φοίτησης.

34) ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (διαπανεπιστημιακό-διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Παν/μίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά) τηλ. 210- 3688040  210- 3688040 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

35) ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ τηλ. 210- 3688040  210- 3688040     Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ειδική Αγωγή

36) ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκης) τηλ. 210- 3688040 210- 3688040 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:»Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία»στις εξής κατευθύνσεις: α)Συμβουλευτική Ψυχολογία β) Συμβουλευτική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

37)ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-7277488-9 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές» στις κατευθύνσεις: α)Λογοτεχνίας β)Ιστορίας και Πολιτισμού Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

38)ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-7277306-8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις κατευθύνσεις : Ι. Λογοτεχνία ΙΙ.Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

39) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.) τηλ. 210- 7277753  210- 7277753 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ στις εξής κατευθύνσεις:1. Αγγλικής Γλώσσας 2. Γαλλικής Γλώσσας 3. Γερμανικής Γλώσσας 4. Ισπανικής Γλώσσας 5. Ιταλικής Γλώσσας

40) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7277793 210- 7277423 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία» στις κατευθύνσεις: 1. Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης Γλώσσας 2. Γαλλική Λογοτεχνία 3. Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις παραπάνω κατευθύνσεις

41) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ) τηλ. 210- 7277452  210- 7277452  ,3,4 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Θεωρία Λεξικογραφίας και Εφαρμογές»

42) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210- 7277452 210- 7277452 ,3,4 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με ειδικεύσεις: 1.Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 2. Μετάφραση 3. Λεξικογραφία / Ορολογία 4. Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Ιδεολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

43) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 210-7225 976  210-7225 976  , 7276803 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους εξής τομείς: Ι. ΒΑΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: α) Φυσική των Υλικών β) Πυρηνική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων γ) Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική ΙΙ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ με εξειδίκευση: Φυσική Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Φυσικών Επιστημών με κατευθύνσεις: α. ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ β. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ

44) ΦΥΣΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών) τηλ. 210-7225 976  210-7225 976 , 7276803 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ α) στην ΄΄Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία΄΄ με πρόσθετη εξειδίκευση: – στις Τηλεπικοινωνίες – στην Επεξεργασία και Διακίνηση της Πληροφορίας β) στον ΄΄Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό΄΄ με πρόσθετη εξειδίκευση: – στην Πληροφορική και – στα Πληροφοριακά Συστήματα

45) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 210- 7242906  210- 7242906 , 7274386 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς : α)Αναλυτικής Χημείας β) Φυσικοχημείας γ) Οργανικής Χημείας δ) Βιομηχανικής Χημείας ε) Χημείας Τροφίμων στ) Βιοχημείας ζ) Κλινικής Χημείας η) Ανόργανης Χημείας και Τεχνολογίας θ) Χημείας και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Χημεία

46) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 210- 7242906  210- 7242906  , 7274386 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

47) ΧΗΜΕΙΑΣ (διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. και Χημείας Α.Π.Θ.) τηλ. 210- 7274386 210- 7274386  Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην περιοχή της Διδακτικής της Χημείας και τις Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες με κατευθύνσεις : α) Διδακτική της Χημείας β) Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας της Χημείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

48) ΧΗΜΕΙΑΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας του Α.Π.Θ., του Παν/μίου Πατρών, του Παν/μίου Κρήτης, του Παν/μίου Ιωαννίνων και το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών) τηλ. 210- 7242906 210- 7242906 , 7274386 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ EΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία»

49) ΧΗΜΕΙΑΣ (διαπαν/μιακό -διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας του Α.Π.Θ.) τηλ. 210- 7242906  210- 7242906 , 7274386 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

50) ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του ΤΕΙ Καβάλας και σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)) τηλ. 210- 7274386  210- 7274386 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Κατάλυση και Εφαρμογές της» με τις εξής κατευθύνσεις : α) Ομογενής Κατάλυση β) Ετερογενής Κατάλυση γ) Εφαρμοσμένη Κατάλυση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

51) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ ) τηλ. 210- 7274247-8, 7274060 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»

52) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ) τηλ. 210-7274247-8, 7274060 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική

53) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-7274247-8, 7274060 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ΄΄Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες΄΄

54) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-7274247-8, 7274060 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ΄΄Βιοπληροφορική΄΄

55) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-7274247-8, 7274060 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ΄΄Μικροβιακή Βιοτεχνολογία

56) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος) τηλ. 210-7284248 210-7284248, 7274061, 7274418 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Ωκεανογραφία και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος» με εξειδικεύσεις: α)Βιολογική Ωκεανογραφία β) Γεωλογική Ωκεανογραφία γ) Φυσική Ωκεανογραφία δ)Χημική Ωκεανογραφία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

57) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 210- 7240454  210- 7240454 , 7274369 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις: α) Θεωρητικά Μαθηματικά β) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά γ) Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα

58)ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (κοινό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με τα Τμημάτα: Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Μαθηματικών και Στατιστικής και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου ) τηλ. 210- 7240454 210- 7240454 , 7274369 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών»

59) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής Αθηνών και Μαθηματικών Ιωαννίνων) τηλ. 210-7240454  210-7240454 , 7462045 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Βιοστατιστική Β.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην περιοχή της βιοστατιστικής

60) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (διατμηματικό -διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Πληροφορικής του Ο.Π.Α) τηλ. 210-7240454 210-7240454 , 7274369 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην περιοχή των »Μαθηματικών της Αγοράς και της Παραγωγής»

61) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Πληροφορικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π., Γενικό Τμήμα Ε.Μ.Π., Μηχ/κών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πάτρας, Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης Πανεπιστημίου Αθηνών) τηλ. 210-7240454  210-7240454 , 7274369 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού» με κατευθύνσεις: 1. Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού 2. Μαθηματική Λογική 3. Πληροφορική Λογική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

62) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ τηλ. 210-7275154 210-7275154, 7275314 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» με ειδικεύσεις: α) Υπολογιστικής Επιστήμης β) Προηγμένων Πληροφοριακών Συστημάτων γ)Τεχνολογίας Συστημάτων Υπολογιστών δ) Συστήματα Επικοινωνιών και Δικτύων ε) Επεξεργασίας Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα στ) Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

63) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής) τηλ. 210- 7247495   210- 7247495 , 7275154, 7275314 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Μικροηλεκτρονική με κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογία Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων 2. Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

64) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Ε.Κ.Π.Α.) τηλ. 210- 7247495  210- 7247495 , 7275154, 7275314 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Διοίκηση και Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στο επιστημονικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ

65)ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ Αθήνας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) τηλ. 210- 7247495  210- 7247495, 7275154, 7275314 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο : «Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία»της κατευθύνσεις : α)Πληροφορική στην Ιατρική β)Βιοπληροφορική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

66) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό – διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου) Τηλ. 210-3223187  210-3223187 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΄΄Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική΄΄ με κατευθύνσεις στη: α) Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών β) Διεθνής Οικονομία και Οικονομική Πολιτική γ) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική

67) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 210-3223187  210-3223187   Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΄΄Οικονομική Επιστήμη΄΄ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην ΄΄Οικονομική Επιστήμη΄΄

68) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Βιολογικό και Φυσικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ιατρική Α.Π.Θ., Ιατρική Θράκης, Ιατρική Ιωαννίνων, Ιατρική Κρήτης, την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και το »ΕΚΕΦΕ» Δημόκριτος) τηλ. 210-7462045 210-7462045 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα της Ιατρικής Φυσικής-Ακτινοφυσικής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική

69) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210- 7712872    210- 7712872  , 7462045 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική» με κατευθύνσεις: 1. Εργαστηριακή Ιατρική 2. Κλινική Ιατρική 3. Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

70) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας και Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α. και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) , το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών A. Fleming και το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur) τηλ. 210- 7712872   210- 7712872 , 7462045 Α. ΜΕΤ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Μοριακή Ιατρική» σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις: 1. Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική 2. Νευροβιολογία 3. Προηγμένη Μοριακή Διαγνωστική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (PhD) στη »Μοριακή Ιατρική» σε δύο επιμέρους κατευθύνσεις: 1. Λειτουργική Γονιδιωματική και Πρωτεωμική 2. Νευροβιολογία

71) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210- 7712872   210- 7712872 , 7462045 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Επεμβατική Ακτινολογία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ακτινολογία

72) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με το Τμήμα της Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών σε σύμπραξη με τα Τμήματα Επισκεπτών -τριών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών ) τηλ 210- 7712872   210- 7712872  , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην περιοχή της Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας

73) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών και σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ) τηλ. 210- 7712872    210- 7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην περιοχή Περιβάλλον και Υγεία, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία (»Environment and Health. Capacity Building for Decision Making»)

74) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Αυτοματισμού του ΤΕΙ Πειραιά ) τηλ. 210- 7712872  210- 7712872, 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο » Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική » της κατευθύνσεις : α.» Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, Ρομποτική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στην Γενική Χειρουργική» (ΚΙ) β. »Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική και Τηλεχειρουργική με εξειδίκευση στην Χειρουργική των Μεταμοσχεύσεων Οργάνων »(ΚΙΙI) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

75) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας) τηλ. 210- 7712872 210- 7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική Νοσηλευτική

76) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Παν/μίου Αθηνών και σε σύμπραξη με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Κρήτης ) Τηλ. 210- 7712872210- 7712872 , 7462045 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : »Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία – Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση» στην Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία σε δυο επιμέρους κατευθύνσεις: α)Προστασία και Πρόληψη των κινδύνων στην Εργασία και το Περιβάλλον β)Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

77) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ) τηλ. 210-7712872    210-7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Κλινική Παιδιατρική και Νοσηλευτική – Έρευνα

78) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής Α΄της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ) τηλ. 210-7712872   210-7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική»

79) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872        210-7712872 , 7462045 Α.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:» Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

80) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872   210-7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο αντικείμενο της «Διεθνούς Ιατρικής – Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας»

81) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ) τηλ. 210-7712872  210-7712872    , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

82) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ) τηλ. 210-7712872  210-7712872  , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην περιοχή της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

83) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Νοσηλευτικής Β΄ και Δημόσιας Υγιεινής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ) τηλ. 210-7712872 210-7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία»

84) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872  210-7712872      end_of_the_skype_highlighting, 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών»

85) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872   210-7712872, 7462045 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Νεοπλασματική Νόσος στον Άνθρωπο : Σύγχρονη κλινικοπαθολογοανατομική προσέγγιση και έρευνα » στην «Κλινικοπαθολογοανατομική θεώρηση των νεοπλασιών του ανθρώπου» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

86) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872 210-7712872 , 7462045 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Μοριακή και Εφηρμοσμένη Φυσιολογία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

87) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Health Science Centre του Πανεπιστήμιου του Τέξας (Η.Π.Α.)) τηλ. 210-7712872  210-7712872  , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Κλινική Νευροψυχολογία (M.Sc. in Clinical Neuropsychology) που απονέμεται από κοινού από τα δυο συνεργαζόμενα Ιδρύματα

88) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872  210-7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο αντικείμενο »Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχικών Διαταραχών»

89) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872 210-7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο αντικείμενο »Θρόμβωση – Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων»

90) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872  210-7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ »Αναπαραγωγική-Αναγεννητική Ιατρική»

91) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872  210-7712872, 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο αντικείμενο »Παθολογία της Κύησης»

92) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872  210-7712872 , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο αντικείμενο »Διασυνδετική Ψυχια- τρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας»

93) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Department of Surgical Studies (DISK) ,University of Milano-Bicocca της Ιταλίας) τηλ. 210-7712872 210-7712872  , 7462045 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο αντικείμενο ΄΄Ενδαγγειακές Τεχνικές΄΄ (M.Sc. in Endovascular Techniques)

94) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 210-7712872 210-7712872, 7462045 To Π.Μ.Σ.με τίτλο: ΄΄Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα ΄΄ απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο αντικείμενο Oγκολογία του Θώρακα.

95) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής ) τηλ. 210-7712872  210-7712872 , 7462045 ΜΕΤ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο αντικείμενο »Οργάνωση και Διαχείριση Ανακου- φιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρονίως Πασχόντων»

96) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 210- 7785587 210- 7785587 , 7461120 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ): 1.Κοινωνικής Οδοντιατρικής 2.Βιολογίας Στόματος 3.Οδοντιατρικών Βιοϋλικών 4.Παθοβιολογία Στόματος 5.Παθοβιολογίας Στόματος με κατεύθυνση Χειρουργική Στόματος 6.Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος 7.Ορθοδοντικής 8.Παιδοδοντιατρικής 9.Οδοντικής Χειρουργικής 10.Περιοδοντολογίας 11.Ενδοδοντίας 12.Προσθετικής 13.Στοματολογίας 14. Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις τέσσερις βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες, της Κοινωνικής Οδοντιατρικής, Βιολογίας Στόματος, Οδοντιατρικών Υλικών και Παθοβιολογίας Στόματος

97) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας) τηλ. 210- 7785587  210- 7785587 , 7461120 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : »Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας»

98) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.) τηλ. 210- 7230856  210- 7230856 , 7274351, 7274355 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: » Παραγωγή και ΄Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων» με κατευθύνσεις: α.στην Παραγωγή Φαρμακευτικών Ενώσεων (Σύνθεση) β.στον Έλεγχο Φαρμακευτικών Ενώσεων (Φαρμακευτική Ανάλυση)

99) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ τηλ. 210- 7230856   210- 7230856 , 7274351-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα : »Βιομηχανική Φαρμακευτική»

100) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ τηλ. 210- 7274351210- 7274351 , 7274355 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις: 1. Κλινικής Φαρμακευτικής 2.Βιοφαρμακευτικής-Φαρμακοκινητικής 3.Φαρμακευτικής Τεχνολογίας 4.Καλλυντικών-Κοσμητολογίας 5. Συνθετικής Φαρμακευτικής Χημείας 6. Φαρμακευτικής Ανάλυσης-Ελέγχου Ποιότητας 7.Φαρμακογνωσίας Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων 8. Απομόνωση, Ανάπτυξη, Παραγωγή και Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων (Φάρμακα, Καλλυντικά, Ειδικά Προϊόντα Διατροφής) 9. Ραδιοφαρμακευτικής Χημείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

101) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ τηλ. 210- 7774149  210- 7774149, 7462063 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις ειδικεύσεις: 1) Βασικές Επιστήμες 2) Δημόσια Υγεία 3) Κοινοτική Νοσηλευτική 4) Ψυχική Υγεία 5) Κλινική Νοσηλευτική με κατευθύνσεις: α) Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική β) Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική γ) Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα δ) Παιδιατρική Νοσηλευτική ε) Πρόληψη και Έλεγχος Λοιμώξεων στ) Χειρουργική Νοσηλευτική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

102) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Νοσηλευτικής, Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α., Γενικό Τμήμα Α.Π.Θ., Ιατρικό Τμήμα Ιωαννίνων, Πληροφορικής και Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Παν/μίου Πειραιά) τηλ. 210- 7774149   210- 7774149 , 7462063 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξειδικεύσεις: 1. Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 2. Πληροφορικής Υγείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

103) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ) τηλ. 210- 7774149  210- 7774149 , 7462063 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ιατρική και Υγιεινή της Εργασίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

104) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ τηλ. 210- 7774149  210- 7774149      end_of_the_skype_highlighting, 7462063 Α. ΜΕΤ//ΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διαπολιτισμική Νοσηλευτική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

105) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ τηλ. 210- 7774149  210- 7774149 , 7462063 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών και Επειγουσών Καταστάσεων στις παρακάτω δυο κατευθύνσεις: Ι. Επείγουσα Φροντίδα Υγείας ΙΙ. Οργάνωση και Διοίκηση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

106) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) τηλ. 210-7237475  210-7237475     , 7274061, 7274418 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις : 1. Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία 2.Στρωματογραφία-Παλαιοντολογία 3. Γεωγραφία και Περιβάλλον 4. Δυναμική Τεκτονική και Εφαρμοσμένη Γεωλογία 5. Γεωφυσική Σεισμολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

107) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΡΩΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ) (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας του ΤΕΙ Σερρών) τηλ. 210-7237475 210-7237475 , 7274061, 7274418 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα της Πρόληψης και Διαχείρισης των Φυσικών Καταστροφών (ΠΔΦΚ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

108) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τηλ. 210- 7276039  210- 7276039  , 7276018 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» σε μια από της κατευθύνσεις : α) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Σπουδές στην Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό β) Προπονησιολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στην Επιστήμη Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

109) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ τηλ. 210- 7276039  210- 7276039 , 7276018 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Βιολογία της Άσκησης» στις εξής κατευθύνσεις: I.Εργοφυσιολογία II.Εργοφυσιολογία-Μέθοδοι Έρευνας και Φυσική Δραστηριότητα III.Αθλητιατρική IV.Αθλητιατρική με έμφαση στην ποσοτική ανάλυση V.Αθλητική Βιομηχανική VI.Αθλητική Φυσικοθεραπεία VII.Αθλητική Φυσικοθεραπεία με έμφαση στην ποσοτική ανάλυση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

110) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (πρώην διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου ) τηλ. 210-7277300  210-7277300, 7277928, 7277931 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατεύθυνση Θεατρολογίας με τίτλο »Θέατρο : Θεωρία και Πράξη – Ιστορία και Παρόν » ( με πρώην τίτλο : » Το Ελληνικό Θέατρο από την Αρχαιότητα έως Σήμερα : Θεωρία και Παράσταση» ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Θεατρικών Σπουδών

111) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.) τηλ.210-7277301-2 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ

1. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Παν/μίο του Picardie της Γαλλίας »Jules Verne» 2. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Παν/μίο Rennes II της Γαλλίας 3. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Universite de Provence της Γαλλίας 4. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου της Σερβίας 5. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Paris IV – Sorbonne της Γαλλίας 6. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montpellier I της Γαλλίας 7. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ρούπρεχτ – Καρόλου της Χαϊδεμβέργης της Γερμανίας 8. Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μίο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Lumiere Lyon 2 της Γαλλίας


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

1) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα : Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π., Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π., Πολιτικών Μηχ/κών Πανεπιστημίου Λονδίνου) τηλ. 210-7723450 begin_of_the_skype_highlighting            210-7723450      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο »Δομοστατικό Σχεδιασμό και Ανάλυση των Κατασκευών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

2) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα : Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχ/κών, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ) τηλ. 210-7722265 begin_of_the_skype_highlighting            210-7722265      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

3) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Πολιτικών Μηχ/κών Ε.Μ.Π.) τηλ. 210- 7722064 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7722064      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο »Σχεδιασμό και Κατασκευή Υπογείων Έργων» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

4) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών, Ναυπηγών Μηχ/γων Μηχ/κών, Χημικών Μηχ/κών, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.) τηλ. 210- 7722330 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7722330      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη γενική περιοχή των »Συστημάτων Αυτοματισμού» με τις εξής επιμέρους κατευθύνσεις:1. Συστήματα Κατασκευών ή Παραγωγής 2. Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ή Ρομποτικής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

5) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Χημικών Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Παν. Αθηνών) τηλ. 210- 7723695 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7723695      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

6) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα : Χημικών Μηχ/κών, Πολιτικών Μηχ/κών, Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχ/κών) τηλ. 210- 7723931 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7723931      end_of_the_skype_highlighting, 7723203 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην α) »Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων (προστασία μνημείων) με κατεύθυνση τη Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» β)»Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων (προστασία μνημείων) με κατεύθυνση τα Υλικά και Επεμβάσεις Συντήρησης» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

7) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με της Σχολές:Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Αγρονόμων -Τοπογράφων Μηχ/κών και Μηχανολόγων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.) τηλ. 210-7723830 begin_of_the_skype_highlighting            210-7723830      end_of_the_skype_highlighting Α. ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ »Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του Χώρου» στις κατευθύνσεις: α. Σχεδιασμός-Χώρος- Πολιτισμός και β. Πολεοδομία-Χωροταξία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

8) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Μηχ/κών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Πολιτικών Μηχ/κών, Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών και Ναυπηγών Μηχ/κών του Ε.Μ.Π.) τηλ. 210- 7723196 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7723196      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

9) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με της Σχολές: Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχ/κών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.) τηλ. 210- 7721502 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7721502      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Υπολογιστική Μηχανική» με κατευθύνσεις: 1. Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών 2. Υπολογιστική Μηχανική Στερεών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

10) ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό Π.Μ.Σ. των Τμημάτων: Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων- Τοπογράφων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π., Τμήμα Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) τηλ. 210-7721926 begin_of_the_skype_highlighting            210-7721926      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη» στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1.Ναυτική Τεχνολογία 2.Θαλάσσια και Παράκτια Τεχνολογία 3.Θαλάσσια Επιστήμη

11) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διεπιστημονικό- διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα :Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.) τηλ. 210- 7722724 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7722724      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο » Γεωπληροφορική»

12) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα :Πολιτικών Μηχ/κών, Αρχιτεκτόνων Μηχ/κών, Μηχανολόγων Μηχ/κών, Χημικών Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.) τηλ. 210- 7722780 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7722780      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο »Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στις εξής κατευθύνσεις: α. Περιβάλλον και Ανάπτυξη β. Περιβάλλον και Ανάπτυξη των ορεινών περιοχών

13) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (συνεργαζ/νο με τη Σχολή Χημικών Μηχ/κών -ΧΜ-, τη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών -ΝΜΧ-, τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ-ΗΜΜΥ-) τηλ. 210- 7721 681 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7721 681      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία» με δύο κατευθύνσεις: 1. Τεχνολογιών Αιχμής 2. Χρηματοοικονομικής

14) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με της ακόλουθες σχολές του ΕΜΠ: Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ , Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών , Χημικών Μηχανικών και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του »ΕΚΕΦΕ» Δημόκριτος) τηλ. 210- 7721 681 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7721 681      end_of_the_skype_highlighting ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο επιστημονικό πεδίο »Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις»

15)ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχ/κών και τα Ινστιτούτα Επιστήμης Υλικών και Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» τηλ. 210- 7721 681 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7721 681      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη : «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

16)ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχ/κών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών) τηλ. 210- 7721 681 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7721 681      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

17)ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχ/κών ,Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχ/κών ) τηλ. 210- 7721 681 begin_of_the_skype_highlighting            210- 7721 681      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Εφαρμοσμένη Μηχανική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

18) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (διατμηματικό Π.Μ Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Μηχανολόγων Μηχ/κών, Χημικών Μηχ/κών, Πολιτικών Μηχ/κών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.) τηλ. 210- 7723565 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

19) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τηλ. 210- 7723999 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Ενδεικτικό Ειδίκευσης στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών » Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

20) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (διαπανεπιστημιακό διατμηματικό- διεπιστημονικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) του Πανεπιστημίου Πειραιά τηλ. 210- 7724313 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη γενική περιοχή των »Τεχνοοικονομικών Συστημάτων » με κατευθύνσεις: α. Διοίκηση Τεχνολογικών Συστημάτων και β. Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 1. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ecole Nationale des Ponts et Chaussees της Γαλλίας τηλ.210-7722014, 7721989 ΦΕΚ 2409/Β΄/21-12-07


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ τηλ. 210-8203642-3-4-5 και 210-8203689 begin_of_the_skype_highlighting            210-8203689      end_of_the_skype_highlighting, 8828992 Α1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Οικονομική Επιστήμη» με κατευθύνσεις: 1. Οικονομική Θεωρία 2. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Α2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Χρηματοοικονομική Τραπεζική για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμούς η οποία οργανώνεται σε συνεργασία με τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Στατιστικής του Ο.Π.Α. Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Οικονομική Επιστήμη

2) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ. 210- 8203642-5 210-8828474, 8203638 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών (Master of Science in Services Management) με εξειδίκευση : α) στην Επικοινωνία- Δημόσιες Σχέσεις – Διαφήμιση β)στην Ανάπτυξη και Διοίκηση Υπηρεσιών Εναλλακτικού Τουρισμού γ)στη Διοίκηση Ναυτιλιακών Υπηρεσιών δ)στη Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών ε)στη Διοίκηση Οργανισμών Μέσων Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας στ) στη Διοικητική Συμβουλευτική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Ph.D. in Business Administration)

3) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και το Τμήμα Πληροφορικής και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας) τηλ. 210- 8203642-5 210-8828474, 8203638 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive M.B.A.)

4) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) τηλ. 210- 8203642-5 210-8828474, 8203638 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων : Μ.Β.Α.» με εξειδίκευση : α) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση β) στη Διοίκηση Μάρκετινγκ γ) στη Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων δ)στη Οργάνωση και Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για στελέχη επιχειρήσεων Β.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Ph.D.in Business Administration)

5) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 210-8203642-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα των Πληροφοριακών Συστημάτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

6) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 210-8203642-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Επιστήμη των Υπολογιστών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Επιστήμη των Υπολογιστών

7) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ τηλ. 210-8203681 begin_of_the_skype_highlighting            210-8203681      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Στατιστική (Μ.Δ.Ε.) με κατευθύνσεις: i) Στατιστική (Πλήρους Φοίτησης) ii) Εφαρμοσμένη Στατιστική για Εκπαιδευτικούς και Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) iii) Στατιστικές Μέθοδοι στη Διαχείριση Ασφαλιστικών Οργανισμών (Μερικής Φοίτησης) iv) Στατιστικές Μέθοδοι στη Κτηματαγορά (Μερικής Φοίτησης) v) Στατιστικές Μέθοδοι στην Ιατρική και Φαρμακευτική (Μερικής Φοίτησης) vi) Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων (Μερικής Φοίτησης) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

8) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ τηλ. 210-8203432 begin_of_the_skype_highlighting            210-8203432      end_of_the_skype_highlighting, 8203665 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο »Μάρκετινγκ και Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες» με της εξής κατευθύνσεις: α. Μάρκετινγκ με επιμέρους ειδικεύσεις: 1.Διοίκηση Πωλήσεων ,2.Μάρκετινγκ Εμπορικών Επιχειρήσεων, 3.Μάρκετινγκ Υπηρεσιών β. Επικοινωνία με επιμέρους ειδικεύσεις: 1.Διαφήμιση , 2.Δημόσιες Σχέσεις γ. Μάρκετινγκ με Διεθνή Προσανατολισμό δ.Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

9) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ο.Π.Α.) τηλ. 210-8203631 begin_of_the_skype_highlighting            210-8203631      end_of_the_skype_highlighting, 8203665 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη ΄΄Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού΄΄ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

10) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-8203662 begin_of_the_skype_highlighting            210-8203662      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στη »Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό » (Master in Business Administration Ιnternational – MBA International) με κατευθύνσεις: 1. Διοικητική των Επιχειρήσεων (Business Administration) 2. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering) 3. Εφοδιαστική Διαχείριση και Μεταφορές (Logistics and Transport) 4. Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Electronic Business) 5. Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Νέων Επιχειρήσεων (Entrepreneurship and New Business Development) 6. Διαχείριση Τεχνολογίας (Technology Management) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ)στην »Διοικητική των Επιχειρήσεων»

11) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης , Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών) τηλ. 210-8203662 begin_of_the_skype_highlighting            210-8203662      end_of_the_skype_highlighting ΜΔΕστην Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση (Master in Public Policy and Public Management) στις ακόλουθες κατευθύνσεις : α. Δημόσια Πολιτική β. Δημόσια Διοίκηση

12) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 210-8203642-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: α) στη Διεθνή Οικονομική και Χρηματοδοτική β) στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές γ) στις Ευρωπαϊκές Σπουδές για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

13) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 210-8203633 begin_of_the_skype_highlighting            210-8203633      end_of_the_skype_highlighting ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: α) στη Λογιστική και β) τη Χρηματοοικονομική


ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΔ 202 (ΦΕΚ 162/Α΄/98) τηλ. 210-9201058 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201058      end_of_the_skype_highlighting, 9201048 Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

2) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΔ 149 -ΦΕΚ 128/Α΄/97) (πρώην ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) τηλ. 210-9201645 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201645      end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ»Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» στις εξής κατευθύνσεις: α. Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές β. Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές γ. Διεθνές Οικονομικό, Χρηματοοικονομικό και Τραπεζικό Δίκαιο δ .Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Πολιτική (Πρόγραμμα Jean Monnet ) ε. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Πρόγραμμα Jean Monnet ) στ. Διεθνής Πολιτική Οικονομία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών» στα εξής γνωστικά πεδία: α. Διεθνές Δίκαιο β. Διπλωματική Ιστορία γ. Διεθνείς Σχέσεις δ. Στρατηγικές Σπουδές ε Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο στ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο ζ. Ευρωπαϊκή Πολιτική η. Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη θ. Διεθνής Πολιτική Οικονομία 3) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φ.Π.Ψ. Αθηνών) τηλ. 210-9201057 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201057      end_of_the_skype_highlighting κ΄ 9201422 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία»

4) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού – πρώην Μ.Μ.Ε. του Παντείου) τηλ. 210-9201057 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201057      end_of_the_skype_highlighting κ΄ 9201422 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Ψυχολογία και Μ.Μ.Ε.»

5) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου και σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών του Παν/μίου Πατρών) τηλ. 210-9201057 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201057      end_of_the_skype_highlighting κ΄ 9201422 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Δυνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρμογές» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

6) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-9201645 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201645      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ‘Κοινωνιολογία» με κατευθύνσεις: α. Κοινωνικός αποκλεισμός και Μειονότητες β. Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας γ. Κοινωνική και Πολιτική Θεωρία 7) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-9201645 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201645      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η αντιμετώπισή της»

8) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ( πρώην Τμήμα Μ. Μ. Ε.) τηλ. 210-9201064 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201064      end_of_the_skype_highlighting, 5 Α. ΜΔΕ στην Πολιτιστική Διαχείριση ( πρώην Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

9) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (πρώην Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας) τηλ. 210-9201645 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201645      end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο:’Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική΄ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

10) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 210-9201047 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201047      end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ‘Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

11) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τηλ. 210-9201067 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201067      end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Δημόσια Διοίκηση» με κατευθύνσεις: – Εθνική και Κοινοτική Διοίκηση – Νομικός Πολιτισμός – Οικονομική Επιστήμη – Παραγωγή και Διαχείριση Στατιστικής Πληροφορίας – Φορολογία και Ελεγκτική – Σύγχρονες Μέθοδοι Δημόσιας Διοίκησης και Διαχείρισης (Δημόσιο Management) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

12) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τηλ. 210-9201067 begin_of_the_skype_highlighting            210-9201067      end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα: »Οικονομικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

13) ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥ τηλ. 210- 9201072 begin_of_the_skype_highlighting            210- 9201072      end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο: »Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση» με κατευθύνσεις: – Ιδιωτικό Δίκαιο – Δημόσιο Δίκαιο – Ποινικό Δίκαιο και Θεωρία του Δικαίου

14) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ τηλ. 210- 9201043 begin_of_the_skype_highlighting            210- 9201043      end_of_the_skype_highlighting Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία» με κατευθύνσεις: α. Πολιτική Επιστήμη β. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ. 210-4142110 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142110      end_of_the_skype_highlighting, 4142111, 4142112, 4142099, 4142092, 4142104 Α. Ελληνικό ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Ολική Ποιότητα Β. Ευρωπαϊκό ΜΔΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων- Ολική Ποιότητα Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -Ολική Ποιότητα

2) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ. 210-4142110 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142110      end_of_the_skype_highlighting, 4142111, 4142112, 4142099, 4142092, 4142104 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Β. ΜΔΕ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων για Στελέχη Γ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

3) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ. 210-4142110 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142110      end_of_the_skype_highlighting, 4142111, 4142112, 4142099, 4142092, 4142104 Α. ΜΔΕ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάνατζμεντ Τουρισμού (Master’s in Business Administration Tourism Management) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

4) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (συνεργαζόμενο με το ΤΕΦΑΑ Δ.Π.Θ.) τηλ. 210-4142110 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142110      end_of_the_skype_highlighting, 4142111, 4142112, 4142099, 4142092, 4142104 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού»

5) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ τηλ. 210-4142323 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142323      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στον τομέα : α) »Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» (Master of Science (M.Sc.) in Banking and Finance) β)» Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης» για Στελέχη (Master of Science (M.Sc.) in Financial Analysis for Executives) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στον τομέα της »Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής» (Doctor of Philosophy (Ph.D.))

6) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ τηλ. 210-4142323 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142323      end_of_the_skype_highlighting ΜΔΕ στις »Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές Αγορές» in Banking and Financial Markets)

7) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ τηλ. 210-4142323 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142323      end_of_the_skype_highlighting ΜΔΕ »Χρηματοοικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου »

8)ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ( πρώην ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.) τηλ. 210-4142094-8 Α. ΜΔΕ στην «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» με εξειδικεύσεις: α. Συστήματα Εφοδιασμού (Logistics) β. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

9) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ τηλ. 210-4142300 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142300      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στον τομέα της Οικονομικής και Επιχειρησιακής Στρατηγικής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

10) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιώς) τηλ. 210-4142300 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142300      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ με τίτλο: »Διοίκηση της Υγείας»

11) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 210-4142540 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142540      end_of_the_skype_highlighting, 4142541-2 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Ναυτιλία με κατευθύνσεις : α. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική β. Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων γ. Διεθνείς Μεταφορές δ. Διοίκηση Ποιότητας στη Ναυτιλία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Ναυτιλία

12) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ τηλ. 210-4142083-7 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην κατεύθυνση της Εφαρμοσμένης Στατιστικής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

13) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ τηλ. 210-4142083-7 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στο ερευνητικό πεδίο της Αναλογιστικής Επιστήμης και στο πεδίο της Διοικητικής Κινδύνου

14) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 210-4142263 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142263      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ΄΄Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής΄΄ στις παρακάτω κατευθύνσεις : α. Τεχνολογία Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων β. Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα γ. Ευφυείς Τεχνολογίες Επικοινωνίας Ανθρώπου – Υπολογιστή δ. Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Πληροφορική

15) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 210-4142263 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142263      end_of_the_skype_highlighting ΜΔΕ στην Πληροφορική

16) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τηλ. 210-4142076 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142076      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στη »Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατευθύνσεις: – Ηλεκτρονική Μάθηση – Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα – Δικτυοκεντρικά Συστήματα Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη »Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα»

17) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ τηλ. 210-4142076 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142076      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» με κατευθύνσεις : 1.Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων 2.Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

18) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 210-4142394 begin_of_the_skype_highlighting            210-4142394      end_of_the_skype_highlighting Α. ΜΔΕ στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (Master’s in International and European Studies) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (PhD in International and European Studies)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-996980, 996983 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στα εξής επιστημονικά πεδία με τις αντίστοιχες ειδικεύσεις : Α. Eρμηνευτικής Θεολογίας : 1. Παλαιά Διαθήκη, 2. Καινή Διαθήκη , 3. Θρησκειολογία Β. Ιστορικής Θεολογίας: 1. Ιστορία ,2. Γραμματεία ,3. Αρχαιολογία Γ. Συστηματικής Θεολογίας: 1. Δογματική ,2. Φιλοσοφία ,3. Ηθική, 4. Ποιμαντική, 5. Κοινωνιολογία Δ. Πρακτικής Θεολογίας : 1. Παιδαγωγική, 2. Λειτουργική, 3. Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο, Ε. Διατομεακό Πεδίο Οικουμενικής Θεολογίας: 1.Οικουμενική Θεολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Θεολογίας
2) ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (πρώην ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ μετονομασία ΦΕΚ 166/Α΄/94) τηλ. 231-0-996680-1 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους εξής τομείς: Α΄ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ α. Αγία Γραφή β. Πατερική Γραμματεία γ. Θρησκειολογία Β΄ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ α. Ιστορία της Εκκλησίας β. Ελληνισμός και Ορθοδοξία γ. Δογματική και Συμβολική Θεολογία Γ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ α. Λειτουργική β. Χριστιανική Αρχαιολογία και Τέχνη γ. Αγιολογία δ. Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη Δ΄ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ, ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ α. Κανονικό Δίκαιο – Ποιμαντική – Ιεραποστολική β. Παιδαγωγική – Ποιμαντική Ψυχολογία γ. Χριστιανική Ηθική – Κοινωνιολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

3) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995244, 995246, 995260 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) με τίτλο: »Γλωσσική Επικοινωνία και η Νεοελληνική ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα » Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Νεοελληνικής ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα

4) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. και Φιλολογίας Κρήτης) τηλ. 231-0- 995244, 995246, 995260 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού (ευρωπαϊκός, βαλκανικός, ανατολικός)» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις : 1. Νεοελληνική Λογοτεχνία και Πολιτισμός και Βιβλιολογία 2.Συγκριτική Γραμματολογία, Θεωρία Λογοτεχνίας και Μεταφραστικές Σπουδές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Νεοελληνικών Σπουδών και Πολιτισμού με κατευθύνσεις: α) Νεοελληνικής Φιλολογίας β) Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας

5) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 995244, 995246, 995260 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς : 1. Κλασικής Φιλολογίας με ειδίκευση : α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία β. Λατινική Φιλολογία 2. Μεσαιωνικής και της Ελληνικής Φιλολογίας με ειδίκευση : α. Μεσαιωνική Φιλολογία β. Νεοελληνική Φιλολογία γ. Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία 3. Γλωσσολογίας με ειδίκευση : α. Θεωρητική Γλωσσολογία β. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία γ. Ιστορική και Βαλκανική Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

6) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 995221 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) : Α.Στον κλάδο της Iστορίας με τις επί μέρους ειδικεύσεις : α. Αρχαία Ιστορία β. Βυζαντινή και Μεσαιωνική Ιστορία γ. Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική και Παγκόσμια Ιστορία δ. Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και Τουρκολογία ε. Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία Β. Στον κλάδο της Αρχαιολογίας με τις επί μέρους ειδικεύσεις : α. Προϊστορική Αρχαιολογία β. Κλασική Αρχαιολογία γ. Βυζαντινή Αρχαιολογία δ. Ιστορία της Τέχνης ε. Ιστορία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ)

7) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (Τομέας Παιδαγωγικής) τηλ. 231-0-997319 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Παιδαγωγική» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

8) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (Τομέας Φιλοσοφίας) τηλ. 231-0-997319 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις : α. Συστηματική Φιλοσοφία β. Ιστορία της Φιλοσοφίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Φιλοσοφίας

9) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Ψυχολογίας ) τηλ. 231-0-997319 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ΄΄Ειδίκευση Εκπαιδευτικών και Σχολικών Ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων: Προωθώντας την Ιδεολογία της Ισότητας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία΄΄ με κατεύθυνση την Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων

10) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-997313, 997341 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ψυχολογία με κατευθύνσεις : α. Γνωστική Ψυχολογία και Νευροψυχολογία β. Σχολική και Εξελικτική Ψυχολογία γ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία δ. Κοινωνική Κλινική Ψυχολογία Εξαρτήσεων και Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Ψυχολογίας

11) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-995176 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Γαλλική Λογοτεχνία στις κατευθύνσεις: α) Γαλλική Λογοτεχνία με υποκατευθύνσεις : i. Γαλλική Ιστορία και Πολιτισμός ii. Θέατρο και Θεωρία της Λογοτεχνίας iii. Συγκριτική Γραμματολογία και Γαλλοφωνία β) Διδακτική των Γλωσσών και στη Γλωσσική Επικοινωνία και γ) Μετάφραση – Μεταφρασεολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) στους παραπάνω επιστημονικούς τομείς

12)ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (κοινό πρόγραμμα σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια: Alma Mater Studiorum της Μπoλόνια (Ιταλία), Haute-Alsace της Μυλούζ (Γαλλία) και Μarc-Bloch του Στρασβούργου (Γαλλία) ενταγμένο στο πλαίσιο του Erasmus Mundus) τηλ. 231-0-995176 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) με τίτλο: »Ευρωπαϊκοί Πολιτισμοί και Λογοτεχνίες»

13) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-995179, 995183 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις : α. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία β. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός γ. Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός δ. Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα καθώς και στην Μετάφραση και Διαπολιτισμικές Σπουδές

14) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995179, 995183 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Σπουδές Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού

15) ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995179, 995183 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με δύο κατευθύνσεις: 1. Διερμηνείας 2. Μετάφρασης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Μετάφραση

16)ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-995241,995235-7 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο», της εξής κατευθύνσεις : 1. Γλωσσολογίας-Διδακτικής 2. Λογοτεχνίας – Πολιτισμού Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

17) ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-995243, 995238-9 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : »Ιταλική Γλώσσα και Πολιτισμός » στις εξής κατευθύνσεις: Α.Θεωρητική και Εφαρμοσμενή Γλωσσολογία Β.Μετάφραση, Διερμηνεία και Επικοινωνία Γ.Λογοτεχνία και Πολιτισμός Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

18) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 231-0-995056 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Επιστήμες της Αγωγής» στις κατευθύνσεις: α. Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός β. Διδακτική των Θετικών Επιστημών γ. Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Επιστήμες της Αγωγής

19) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) (κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίες, Γλώσσες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες – Τομέας τα Γαλλικά ως Ξένη Γλώσσα του Πανεπιστημίου του Maine (Le Mans) (Γαλλία)) τηλ. 231-0- 995058 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές -Διάδοση των γλωσσών και πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα»

20) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) (διατμηματικό-διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ) τηλ. 231-0- 995058 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» με της εξής κατευθύνσεις: α.Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και β. Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα επιστημονικά πεδία της Ειδικής Αγωγής και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

21) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας ) τηλ. 231-0- 995058 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

22) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) τηλ. 231-0-995279, 995268 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις: α. Αστικού , Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου , β. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών γ. Διεθνών Σπουδών ,δ. Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου, ε. Ιστορίας , Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας του Δικαίου στ. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Β ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ(ΔΔ)

23)ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 231-0-995270 231-0-995395-7 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Πολιτικές Επιστήμες στις εξής κατευθύνσεις: α)Πολιτική Θεωρία & Φιλοσοφία β)Πολιτική Ανάλυση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις Πολιτικές Επιστήμες

24) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τηλ. 231-0-996392, 996395 Το πρόγραμμα απονέμει ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ με: α) τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού του Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. β) τίτλο του Διδάκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.)

25) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (διατμηματικό, διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Γενικό Τμήμα, τα Τμήματα Ιατρικής, Ψυχολογίας, Μουσικών Σπουδών, Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Παν/μίου Μακεδονίας και Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Παν/μίου Θεσσαλίας) τηλ. 231-0-996392, 996395 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα »Προηγμένα Συστήματα Η/Υ και Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις: α) Δικτυακή Υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο β) Νοήμονα Συστήματα γ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή

26) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ.συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Reading του Ηνωμένου Βασιλείου, Τηλεματικής του Πανεπιστημίου Carlos III de Madrid της Ισπανίας και Επιστήμης των Υπολογιστών του College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elisabeth (Trinity College) της Ιρλανδίας τηλ. 231-0-996392, 996395 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ στο γνωστικό αντικείμενο της Δικτυακής Υπολογιστικής και του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν με τίτλο «Δικτυακή Υπολογιστική Επικεντρωμένη στις Εφαρμογές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

27) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998120, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Φυσική του Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

28) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998120, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) με κατευθύνσεις: α) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών β) Ηλεκτρονική Τεχνολογία Κυκλωμάτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

29) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998120, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Φυσική και Τεχνολογία Υλικών (πρώην «Φυσική Υλικών» ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

30) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998120, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Υπολογιστική Φυσική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

31) ΦΥΣΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας, Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών και το Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-998120, 998170 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της »Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες» με κατευθύνσεις: 1) Τεχνολογία Λεπτών Υμενίων και Νανοτεχνολογία 2) Νανομηχανική και Νανοϋλικά 3) Νανοβιοτεχνολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

32) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 231-0- 997680 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της τομείς : 1. Ανόργανη Χημεία 2. Κβαντική και Υπολογιστική Χημεία 3.Βιοχημεία 4.Οργανική Χημεία 5.Προχωρημένη Χημική Ανάλυση 6.Χημεία Περιβάλλοντος 7.Φυσική Χημεία Υλικών και Ηλεκτροχημεία 8. Χημική Τεχνολογία 9. Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών 10. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Χημεία

33) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών, Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής και Χημείας του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-996267, 996186 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (ΜΔΕ-ΔΤΠΥ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ της Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών (ΜΔΕ-ΔΤΠΥ)

34) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχ/κών, Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχ/κών, Μηχανολόγων Μηχ/κών, Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχ/κών και Γενικό Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995559 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» με δυο κατευθύνσεις: 1. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχιτεκτονικών Μνημείων 2. Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Έργων Τέχνης και Μηχανισμών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

35) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχ/κών, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ) τηλ. 231-0-995559 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Μουσειολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

36) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (συνεργαζ/νο με την Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995595 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Αρχιτεκτονική Τοπίου» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

37) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0-995612, 995851 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον »Αντισεισμικό Σχεδιασμό Τεχνικών Έργων»

38) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0-995612, 995851 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη»

39) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0-995187-8 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

40) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.) τηλ. 231-0-995187-8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο : »Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»

41) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0-995187-8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων»

42) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0- 996112 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Γεωπληροφορική» με κατευθύνσεις: 1. Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 2. Σύγχρονες Γεωδαιτικές Εφαρμογές 3. Διαχείριση Φωτογραμμετρικής Παραγωγής και Τηλεπισκόπησης σε Περιβάλλον ΓΣΠ και 4. Υδατικοί Πόροι Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

43) ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 231-0- 996112 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της »Τεχνικές και Μεθόδους στην Ανάλυση, Σχεδιασμό και Διαχείριση του Χώρου» με κατευθύνσεις: α) στο Κτηματολόγιο και Διαχείριση Χωρικών Δεδομένων β) στη Χαρτογραφική Παραγωγή και Γεωγραφική Ανάλυση γ) Οργάνωση και Διαχείριση Πόρων και Έργων Ανάπτυξης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ α)Τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για Μηχανικούς β) Τίτλο του Διδάκτορα του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για πτυχιούχους άλλων Παν/μιακών Τμημάτων

44) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 231-0- 999272 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην »Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» με της ακόλουθες κατευθύνσεις – εξειδικεύσεις: α. Βασική Έρευνα β. Κλινική Έρευνα γ. Κοινωνική Έρευνα Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική

45) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα: Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών – Μηχ/κών Υπολογιστών και Πληροφορικής) τηλ. 231-0- 999272 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της Ιατρικής Πληροφορικής της τομείς: 1. Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας 2. Βιοϊατρική Τεχνολογία 3. Ιατρική Τηλεματική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική Πληροφορική

46) ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τις Σχολές Ιατρικής , Οδοντιατρικής και τα Τμημάτα Νομικής και Θεολογίας) τηλ. 231-0- 999272 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ » Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκη Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση »

47) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 998270 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: α. Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες β. Περιβαλλοντική Βιολογία γ. Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Βιολογία

48) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 998270 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

49) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0- 998270 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ(Δ.Δ)

50) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Τμήματα Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ) τηλ. 231-0- 998270 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικολογική Ποιότητα και Διαχείριση υδάτων σε επίπεδο Λεκάνης Απορροής» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ)

51) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 231-0- 999471 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ορθοδοντική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Οδοντιατρικής

52) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 231-0- 999471 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Οδοντιατρική» με της εξής κατευθύνσεις: 1. Ακίνητη Προσθετική – Προσθετική Εμφυτευματολογία 2. Κίνητη Προσθετική – Προσθετική Εμφυτευματολογία 3. Ενδοδοντολογία 4. Οδοντοφατνιακή Χειρουργική -Χειρουργική Εμφυτευματολογία -Ακτινολογία 5. Στοματογναθοπροσωπική Χειρουργική 6. Οδοντική Χειρουργική 7. Περιοδοντολογία – Βιολογία Εμφυτευμάτων 8. Στοματολογία 9. Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική 10. Οδοντιατρικά Βιοϋλικά 11. Παιδοδοντιατρική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

53) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ τηλ. 231-0-997613, 997623 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Φαρμακευτική : 1. Φαρμακοχημεία, Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων 2. Φαρμακευτική Τεχνολογία 3. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία-Μοριακή Διαγνωστική 4.Φαρμακολογία και Θεραπευτική 5. Φαρμακογνωσία-Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Φαρμακευτική

54) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 231-0-995219 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) της εξής κατευθύνσεις : α. Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και Δημόσια Υγεία β. Εκτροφή και Παθολογία Παραγωγικών Ζώων , με δυο ειδικεύσεις: i)Εκτροφή και Παθολογία των Μηρυκαστικών ii)Εκτροφή και Παθολογία Χοίρων και Πτηνών γ)Παθολογία – Χειρουργική – Μαιευτική Μηρυκαστικών δ)Παθολογία Ζώων Συντροφιάς ε)Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ)

55)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. και του Παν/μίου Θεσσαλίας) τηλ. 231-0-995277 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία με Βεβαιώσεις για την Επιστημονική Περιοχή της Σχολικής Φυσικής Αγωγής, της Προπονητικής Ομαδικών Αθλημάτων, της Άσκησης και Υγείας και της Φυσικής Δραστηριότητας για Ειδικούς Πληθυσμούς Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία

56)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) τηλ. 231-0-995277 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη »Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής»

57)ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) Σερρών τηλ. 2321-0-67135 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Κινησιολογία’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

58) ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ τηλ. 231-0- 995194 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της τομείς: 1. Αγροτικής Οικονομίας 2.Γενετικής Βελτίωσης Φυτών, Αγροκομίας και Ζιζανιολογίας 3. Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων 4. Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων 5.Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 6. Επιστήμης Οπωροκηπευτικών 7.Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 8. Επιστήμης Φυτοπροστασίας 9.Αειφορικής Γεωργικής Ανάπτυξης 10.Οικολογίας και Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστημάτων 11. Οινολογίας-Αμπελουργίας. Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

59) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-998450 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ της κλάδους : α. Τεκτονική και Στρωματογραφία β. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία γ. Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον δ. Γεωφυσική ε. Πετρολογία-Γεωχημεία στ. Γεωγραφία και Περιβάλλον Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον

60) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ τηλ. 231-0-998450 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον

61) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ. 231-0-995199, 995196 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Επιστήμη της Δασολογίας και του Φυσικού Περιβάλλοντος με έξι εξειδικεύσεις : 1. Δασικής Παραγωγής , Προστασίας Δασών, Φυσικού Περιβάλλοντος 2. Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων 3. Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων 4. Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων 5. Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων 6. Αειφορική Διαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

62) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 231-0-997910-50 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: στα Θεωρητικά Μαθηματικά στη Στατιστική και Μοντελοποίηση 3. στη Θεωρητική Πληροφορική και Θεωρία Συστημάτων και Ελέγχου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στα Μαθηματικά

63) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 231-0-997910-50 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Επιστήμη του Διαδικτύου

64) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) τηλ. 231-0-998410, 998420 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Πληροφορική και Διοίκηση΄΄

65) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 231-0-998410, 998420 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Πληροφορική με κατευθύνσεις: 1. Ψηφιακά Μέσα 2. Επικοινωνιακά Συστήματα και Τεχνολογίες 3. Πληροφοριακά Συστήματα 4. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Πληροφορική

66) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 2310995254, 2310995257-8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Διοίκηση και την Οικονομία» με τέσσερις (4) κατευθύνσεις: 1.Διοίκηση Επιχειρήσεων ,2.Διοίκηση Υπηρεσιών, 3.Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά και 4. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Οι κατευθύνσεις 1 και 2 παρέχονται και για στελέχη Επιχειρήσεων και χωρίζονται σε επί μέρους ειδικεύσεις ως ακολούθως : 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων α) Διοίκηση Μάρκετινγκ β) Διοίκηση Λογιστικής γ) Διοίκηση Χρηματοοικονομικής δ) Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 2. Διοίκηση Υπηρεσιών α)Διοίκηση Logistics β)Διοίκηση Υπηρεσιών – Εξυπηρέτηση Πελατών γ)Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας δ)Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 3. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Οικονομικά 4. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ της παραπάνω κατευθύνσεις

67 )ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ τηλ. 231-0-992062-3 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) : α) στη Δημοσιογραφία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας β) στην Επικοινωνία και τον Πολιτισμό Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε.

68) ΘΕΑΤΡΟΥ τηλ. 231-0-992122-5 Α. ΜΔΕ της Θεατρικές Σπουδές με τίτλο: » Η θεατρική παράσταση : ιστορία, θεωρία και πρακτική «, με της εξής κατευθύνσεις: α) Παραστασιολογία – Δραματολογία β) Σκηνοθεσία γ) Σκηνογραφία – Ενδυματολογία δ) Υποκριτική ε) Παιδαγωγική του θεάτρου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) της Θεατρικές Σπουδές
——————————————————————————–

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) τηλ. 231-0-891531 Α. ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) τηλ. 231-0-891531 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Οικονομική Επιστήμη με κατευθύνσεις: α. Οικονομική Θεωρία και Πολιτική β. Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με αυτά των συνεργαζόμενων τμημάτων

3) ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών) τηλ. 231-0-891530 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

4) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις : i)Λογιστική και ii) Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος

5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (κοινό διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Management School του Πανεπιστημίου του Lancaster (Μεγάλη Βρετανία)) τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχειρήσεων

6) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 231-0-891461 231-0-891441 Α.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση στις κατευθύνσεις: I)Λογιστική ii)Χρηματοοικονομική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα γνωστικά αντικείμενα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

7)ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ τηλ.231-0-891461 231-0-891441 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

8) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με τα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας) τηλ. 231-0-891217 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις εξής κατευθύνσεις: 1. Συστημάτων Υπολογιστών 2. Επιχειρηματικής Πληροφορικής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

9) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 231-0- 891454, 2 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Διεθνείς Σπουδές με τις εξής κατευθύνσεις : 1. Ευρωπαϊκές Σπουδές και Διπλωματία 2. Στρατηγικές Σπουδές και Διεθνής Πολιτική

10) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών) τηλ. 231-0- 891454, 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα της »Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Διοίκηση Δημόσιων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Δημοσίων Επιχειρήσεων» (Master of Total Quality Management in Public Administration)

11) ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 231-0- 891454, 2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας (Master’s in European Youth Policies)

12)ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ τηλ.231-0-891253, 891258 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: α)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης β)Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικής Αγωγής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος

13)ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ.231-0-891376 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and South-Εastern Europe) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με το περιεχόμενο σπουδών του Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 1. Παν/μίο Μακεδονίας Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Νantes της Γαλλίας τηλ.231-0-891245
——————————————————————————–

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

1) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής) τηλ. 261-0-997550 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Ιατρική Φυσική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική Φυσική

2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. και Μηχανολόγων Μηχ/κών Ε.Μ.Π.) τηλ. 261-0-997550 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία στις εξής κατευθύνσεις: 1. Βιο?ατρική Ηλεκτρονική και Πληροφορική 2. Εμβιομηχανική 3. Κλινική Μηχανική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Βιοϊατρική Τεχνολογία

3) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997550 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

4) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997550 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στα αντικείμενα των Κλινικών και Κλινικοεργαστηριακών Ιατρικών Ειδικοτήτων

5) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Φυσικής) τηλ. 261-0-997550 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Πληροφορική Επιστημών Ζωής» με κατευθύνσεις: 1. Βιοπληροφορική 2. Νευροπληροφορική 3. Ιατρική Πληροφορική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

6) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997537 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Φαρμακευτικές Επιστήμες και την Τεχνολογία» στις κατευθύνσεις: α. Βιομηχανική Φαρμακευτική και Ανάλυση Φαρμάκων β. Φαρμακοχημεία -Φυσικά Προϊόντα: Σχεδιασμός, Σύνθεση και Ανάλυση Βιοδραστικών Ενώσεων γ. Μοριακή Φαρμακολογία-Κλινική Φαρμακευτική δ. Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία και Βιοϊατρική ε. Φαρμακευτικό Marketing Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

7) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997471 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: α) Εφαρμοσμένη Φυσική β) Φυσική των Υλικών γ) Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική δ) Ηλεκτρονική και Υπολογιστές ε) Φωτονική – Lasers Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

8) ΦΥΣΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχ/κών και Επιστήμης των Υλικών Πάτρας ) τηλ. 261-0-997471 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών»

9) ΦΥΣΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής) τηλ. 261-0-997471 Α. ΜΔΕ στην »Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

10) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 261-0-997101 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς : α) Χημείας Βιοοργανικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων β) Χημείας Υλικών Προηγμένης Τεχνολογίας γ) Εφαρμοσμένης Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας δ) Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Ανάλυση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

11) ΧΗΜΕΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φαρμακευτικής) τηλ. 261-0-997101 Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Ιατρική – Χημεία : Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων » στην περιοχή της επιστήμης της Ιατρικής Χημείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

12) ΧΗΜΕΙΑΣ (κοινό διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. με το Τμήμα Χημείας Ιωαννίνων σε συνεργασια με το School of Biomedical Sciences του Πανεπιστημίου Ulster της Μ. Βρετανίας) τηλ. 261-0-997101 ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη «Βιοτεχνολογία Τροφίμων» από τα Παν/μία Πατρών,Ιωαννίνων και Ulster της Μ. Βρετανίας

13) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-997538 Α. Μ ΔΕ στις εξής κατευθύνσεις: α. Βιολογική Τεχνολογία β. Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

14) ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Γεωλογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Χημείας) τηλ. 261-0-997538 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

15) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997221 Α.Μ ΔΕ με τίτλο: »Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1..Θεωρητικά Μαθηματικά , 2. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά : i.Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Mαθηματική Φυσική, ii. Διαφορικές Εξισώσεις και Δυναμικά Συστήματα, iii.Μαθηματικά Φυσικών και Βιομηχανικών Εφαρμογών 3. Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφορική στην Εκπ/ση : i.Μαθηματικά των Yπολογιστών και Υπολογιστική Νοημοσύνη, ii. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 4. Διδακτική Μαθηματικών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

16) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής) τηλ. 261-0-997221 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων» στις ακόλουθες κατευθύνσεις : 1. Μαθηματικές Θεμελιώδεις της Επιστήμης των Υπολογιστών και Εφαρμογές στην Τεχνητή Εξαγωγή Συμπερασμάτων και Αποφάσεων , 2. Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές στις Αποφάσεις, 3. Θεωρία Αριθμητικών Υπολογιστών και Εφαρμογές στις Αποφάσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

17) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997643 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (κοινό ΠΜΣ σε συνεργασία με τα Παν/μία :Παβίας (Ιταλία),Joseph Fourier της Grenoble (Γαλλία), Imperial College του Λονδίνου (Μεγάλη Βρετανία), Instituto Nazionale di Geophysica e Vulcanologia της Ρώμης (Ιταλία) και το Κοινοτικό Joint Research Center ISPRA (Ιταλία) ενταγμένο στο Erasmus Mundus ) τηλ. 261-0-997643 Α .ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Πολιτικού Μηχανικού στις κατευθύνσεις: – Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών- Γεωτεχνική Μηχανική -Υδατικοί Πόροι και Περιβάλλον – Συγκοινωνίες, Διαχείριση Έργων και Σχεδιασμός του Χώρου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού ΜΔΕ στη Σεισμική Μηχανική ή/ και τη Τεχνική Σεισμολογία

18) ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ. 261-0-997580 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις περιοχές : 1. Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών 2. Ενέργεια και Περιβάλλον 3. Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες 4. Προσομοίωση, Βελτιστοποίηση και Ρύθμιση Εργασιών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

19) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997642 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

20) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 261-0-997642 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στα »Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού»

21) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φυσικής ) τηλ. 261-0-997642 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών: Θεωρία, Υλοποιήσεις, Εφαρμογές» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

22) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (πρώην Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) τηλ. 261-0-997280 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

23) ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (πρώην Μηχ/λόγων Μηχανικών) τηλ. 261-0-997192 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

24) ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-997516 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : »Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον»στις εξής κατευθύνσεις: α. Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία β. Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία γ Περιβαλλοντική και Θαλάσσια Γεωχημεία δ. Γεωλογία Χρήσεων Γης ε) Ορυκτές Πρώτες Ύλες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Γεωλογία

25) ΓΕΝΙΚΟ τηλ. 261-0-997544 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στις »Εφαρμοσμένες Μαθηματικές και Φυσικές Επιστήμες» με δύο κατευθύνσεις: α. Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες β. Εφαρμοσμένες Φυσικές Επιστήμες

26) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ τηλ. 261-0-996327 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (M.B.A.)» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις»Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων»

27) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ τηλ. 261-0-996358 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη των Υλικών» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην »Επιστήμη των Υλικών»

28) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 261-0-996270, 996650 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Οικονομική Επιστήμη» με κατευθύνσεις: 1. Εφαρμοσμένη Οικονομική (ΕΦΟ) 2. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική και Marketing (MPK) 3. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση (ΧΑΔ) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις παραπάνω κατευθύνσεις

29) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ τηλ. 261-0-997672 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στα εξής πεδία:α. Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση β. Ψυχολογία στην Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή γ. Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση δ. Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

30)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 261-0-997628 Α. ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής στις εξής κατευθύνσεις: 1. Δια βίου Εκπαίδευση:Πολιτικές, Επιμόρφωση και Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 2 Μαθησιακές Δυσκολίες- Δυσλεξία 3. Ιστορία Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδαγωγική 4. Φιλοσοφία της Παιδείας 5. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας 6. Ανάπτυξη και Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας 7. Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων παιδιών 8. Αναλυτικά Προγράμματα και Διδακτική: i)Διδασκαλία Γλώσσας και Γραμματισμού και ii)Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στις Επιστήμες της Αγωγής

31) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 261-0-996195 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα» στις εξής κατευθύνσεις : 1. Κλασσικών Σπουδών 2. Νεοελληνικής Φιλολογίας 3. Γλωσσολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

32) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ τηλ.261-0-997155 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στη Φιλοσοφία στις ακόλουθες κατευθύνσεις : α. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία β. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική Β.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στη Φιλοσοφία

33) ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 261-0- 997210, 996156 Α. ΜΔΕ στο »Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

34) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ τηλ.2610-996357 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στο γνωστικό αντικείμενο »Αστικός Σχεδιασμός και οι Μετασχηματισμοί της Πόλης» ΚΟΙΝΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ 1. Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης της Ισπανίας τηλ.2610-991822,991040
——————————————————————————–

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

1) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ τηλ. 2651-0-07190 ,1 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α. Μαθηματικά (Ανάλυση -Άλγεβρα -Γεωμετρία) β. Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα γ. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Μηχανική δ. Υπολογιστικά Μαθηματικά και Πληροφορική ε. Μαθηματικά για την Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) στα Μαθηματικά

2) ΧΗΜΕΙΑΣ τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: 1. Χημικές και Βιοχημικές Τεχνολογίες με κατευθύνσεις: α. Κλινική Βιοχημεία και Ανοσοχημεία – Μικροβιακή Βιοτεχνολογία β. Χημική, Περιβαλλοντική και Υπολογιστική Τεχνολογία – Προσομοίωση γ. Χημεία Νέων Υλικών – Πολυμερή δ. Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ε. Αναλυτικές Τεχνικές Χημείας και Εφαρμογές 2. Νέες Τεχνολογίες Χημικής Εκπαίδευσης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Χημεία

3) ΧΗΜΕΙΑΣ (διαπαν/μιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχ/κών του Α.Π.Θ.και Χημείας του Παν/μίου Πάτρας) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη »Βιοανόργανη Χημεία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη Χημεία

4) ΧΗΜΕΙΑΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Παν/μίου Ιωαννίνων και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκομίας – Αλιείας της Σχολής Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» στις εξής επιμέρους εξειδικεύσεις: 1. Περιβαλλοντική Αγροχημεία 2. Βιολογικές Καλλιέργειες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών των Τμημάτων Χημείας και Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

5) ΧΗΜΕΙΑΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και το Τμήμα Διατροφής του ΤΕΙ Θεσ/νίκης καθως και με το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» με τις εξής τέσσερις ειδικεύσεις: 1. Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων 2. Διατροφή 3. Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Τροφίμων 4. Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

6) ΧΗΜΕΙΑΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσ/νίκης) τηλ. 2651-0-07194-5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο :’Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες’ Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών του Τμήματος Χημείας και του Τμήματος που συμπράττει

7) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07201, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ σε κατευθύνσεις που αφορούν τους κλάδους Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας: α. Ιατρών β. Ψυχολόγων γ. Νοσηλευτών δ. Κοινωνικών Λειτουργών ε. Εργοθεραπευτών στ. Κοινωνιολόγων ζ. Εκπαιδευτικών η. Λοιπών ειδικοτήτων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Κοινωνική Ψυχιατρική

8) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διατμηματικό ΠΜΣ συνεργαζόμενο με το Τμήμα Χημείας) τηλ. 2651-0-07201, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα της »Βιοτεχνολογίας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη »Βιοτεχνολογία»

9) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07201, 07182 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Νοσηλευτική Παθολογία» στις ακόλουθες ειδικεύσεις: α. στη Νοσηλευτική Φροντίδα προ, κατά και μετά την ενδοσκόπηση β. στη Νοσηλευτική Φροντίδα ηπατοπαθούς ασθενούς γ. στη Νοσηλευτική Φροντίδα για την αντιμετώπιση λοιμωδών νοσημάτων και λοιμώξεων Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις παραπάνω ειδικεύσεις

10) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (σε συνεργασία (προήλθε από συνδιοργάνωση) με το Γενικό Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) τηλ. 2651-0-07201, 07182 Α. Μ ΔΕ στην Αντιμετώπιση του Πόνου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Αντιμετώπιση του Πόνου

11) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. Μ ΔΕ στους τομείς: α) Φυσικής β) Φωτονικής γ) Επιστήμης Υλικών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

12) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο »Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» ( πρώην Μετεωρολογία και Κλιματολογία) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις »Ατμοσφαιρικές Επιστήμες και Περιβάλλον» ( πρώην Μετεωρολογία και Κλιματολογία)

13) ΦΥΣΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με το Τμήμα Χημείας και το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

14) ΦΥΣΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Νέες Τεχνολογίες και Έρευνα στη Διδακτική της Φυσικής»

15) ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07192, 07193, 07490, 07491 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις »Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές»

16) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τηλ. 2651-0-07196 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : «Πληροφορική» με κατευθύνσεις: 1. Υπολογιστικά Συστήματα 2. Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών 3. Λογισμικό 4. Επιστημονικοί Υπολογισμοί 5. Τεχνολογίες – Εφαρμογές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

17) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ τηλ. 2651-0- 07497,8 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην »Οικονομική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική» με τις ακόλουθες κατευθύνσεις: α) Οικονομική Ανάλυση β) Χρηματοοικονομική και Ποσοτικές Μέθοδοι Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ)

18) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Βιολογίας του Παν/μίου Πατρών και Βιολογίας του Α.Π.Θ.) τηλ. 2641-0- 09510, 09512 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» με κατευθύνσεις: 1. Διατήρηση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών 2. Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σχετιζόμενο με την Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

19) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με το Τμήμα Φιλολογίας) τηλ. 2651-0-07232,1 2651-0-07181 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις »Μεσαιωνικές Σπουδές» : α) Βυζαντινή Ιστορία β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη γ)Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία δ) Βαλκανική Ιστορία ε) Μεσαιωνική Ευρωπαϊκή Ιστορία στ) Ελληνοαραβικές Σπουδές Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ Φιλοσοφίας

20) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-07232,1 2651-0-07181 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία – Λαϊκός Πολιτισμός» με δύο κατευθύνσεις: 1. Ιστορία με ειδικεύσεις: 1. Οικονομικοί Μηχανισμοί και Νοοτροπίες στον Ελληνικό Χώρο (15ος – 19ος αι.) 2. Ιστορική Γεωγραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου 3. Ο Ελληνικός 19ος αιώνας: Από την ΄΄Πρωτόγονη Επανάσταση΄΄ στον Αστικό Εκσυγχρονισμό 4. Βαλκανική Ιστορία 5. Ευρωπαϊκή Ιστορία 20ου αι. 6. Ευρωπαϊκή Ιστορία Νεότερων Χρόνων 7. Ιστορική Δημογραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου 8. Τουρκολογία 9. Θεωρία, Πηγές και Μεθοδολογία της Επιστήμες του Ανθρώπου 10. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία 2. Λαϊκός Πολιτισμός με ειδικεύσεις: 1. Θεωρία και Μεθοδολογία της Σύγχρονης Ελληνικής Λαογραφίας 2. Κοινωνικές και Οικονομικές Δομές της Παραδοσιακής Κοινωνίας 3. Συλλογικές Νοοτροπίες, Λαϊκή Κοσμοθεωρία και Λαϊκή Τέχνη 4. Παράδοση, Συλλογική Μνήμη και Ταυτότητες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ με τις παραπάνω ειδικεύσεις και τις δύο κατευθύνσεις

21)ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζόμενο με το Τμήμα Χημείας του Παν. Ιωαννίνων σε σύμπραξη με το Γενικό Τμήμα Φυσικής – Χημείας-Τεχνολογίας Υλικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας) τηλ.2651-0-07109 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη : »Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών » Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στη ‘Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών»

22) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-07476, 07179 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη: α) Κλασσική Φιλολογία β) Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Φιλολογία γ) Γλωσσολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

23) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Παιδαγωγικού Δημ. Εκπαίδευσης του Παν. Ιωαννίνων και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης) τηλ. 2651-0-05676 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς της Ελληνικής Φιλοσοφίας-Φιλοσοφίας των Επιστημών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

24) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2651-0-05676 Το ΠΜΣ με τίτλο : ΄΄Επιστήμες της Αγωγής΄΄ απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην : 1. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 2. Παιδαγωγική και Ψυχολογία στο Σχολείο 3. Συγκριτική και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 4. Διοίκηση και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

25) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Πάτρας) τηλ. 2651-0-05676 Το ΠΜΣ με τίτλο : »Δυσλεξία: Επικοινωνία σε Πολυγλωσσσικό Περιβάλλον και Χρήση Της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της» απονέμει ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: α. Δυσλεξία και Επικοινωνία σε Πολυγλωσσικό Περιβάλλον β. Δυσλεξία και Χρήση Της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

26) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2651-0-07454, 5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής σε συγκεκριμένο τομέα (κατεύθυνση) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ σε συγκεκριμένο τομέα (κατεύθυνση)

27) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (σε σύμπραξη με το Τμήμα Λογοθεραπείας του ΤΕΙ Ηπείρου) τηλ. 2651-0-07454, 5 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής με ειδίκευση: »Λογοθεραπεία Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προφορικού και Γραπτού Λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην ίδια ειδίκευση

28) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) τηλ. 2641-0-09543 Α. Μ ΔΕ στην «MBA Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφίμων με τις εξής κατευθύνσεις : α)Μarketing – Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management) β)Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

29) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟ?ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (πρώην Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων) (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Ιατρικής του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2641-0-09543 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην »Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στην »Πιστοποίηση Αγροτικών Προϊόντων Ποιότητας»

30) ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ τηλ. 2651-0-07274 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις κατευθύνσεις : α)Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης β)Ιστορία /Θεωρία της Τέχνης – Επιμέλεια Εκθέσεων γ)Πολυμέσα (3D-Animation,Video, Κινηματογράφος, Ψηφιακή Γραφιστική) και δ) Εικαστικές Τέχνες Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
——————————————————————————–

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

1) ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ-ΣΜΟΥ (διαπανεπιστημιακό – διατμηματικό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας) τηλ. 2531-0-39633 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Φυσικής Αγωγής στην : » Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» με τις εξής κατευθύνσεις: α) Μεγιστοποίηση Αθλητικής Επίδοσης ή Απόδοσης β) Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση γ) Πρόληψη – Παρέμβαση Αποκατάσταση δ) Φυσική Δραστηριότητα και Αθλητική Αναψυχή ε) Διοργάνωση Δρώμενων Κοινωνικής Προσφοράς και Θεαμάτων στ) Ελληνικοί και Διεθνείς Χοροί Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Φυσική Αγωγή

2) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ τηλ. 2541-0-79016 Α. Μ ΔΕ : 1. Μ.Δ.Ε. Μηχανικού του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών της τομείς: Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών ΙΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών. 2. Μ.Δ.Ε. του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Υπολογιστών της τομείς: Ι. Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής ΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών ΙΙΙ. Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

3) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) τηλ. 2541-0-79611 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα: »Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» με κατευθύνσεις: 1. Δομικά Έργα με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό 2. Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων 3. Σχεδιασμός Δομικών Έργων και Περιβάλλον Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

4) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΜΣ συνεργαζ/νο με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) τηλ. 2541-0-79619 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην «Υδραυλική Μηχανική» με κατευθύνσεις: 1. Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον 2. Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 3. Παράκτια και Λιμενικά Έργα 4. Υδροπληροφορική 5. Υδροενεργειακή Μηχανική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 1.Δ.Δ.Μηχ/κού του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών για την κατηγορία 1 των εισαγομένων φοτητών και 2.Δ.Δ.του Τμήματος Πολιτικών Μηχ/κών για όλες τις άλλες κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών

5) ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δ.Π.Θ. και Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν/μίου Μακεδονίας) τηλ. 2541-0-79619 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» με κατευθύνσεις: 1. Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2. Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών 3.Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

6)ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ τηλ.2541-0-79101&9 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» (Environmental Engineering and Science) στις ακόλουθες κατευθύνσεις: 1.Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Αντιρρυπαντική Τεχνολογία 2.Διαχείριση Αποβλήτων και Υδατικών Πόρων 3.Ενεργειακός Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη

7) ΝΟΜΙΚΗΣ τηλ. 2531-0-24565, 25206 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στους τομείς: 1.Ιδιωτικού Δικαίου 2. Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου 3. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών 4. Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης 5. Διεθνών Σπουδών Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

8) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΜΣ σε σύμπραξη με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Καβάλας) τηλ. 2531-0-24565, 25206 Α. ΜΔΕ στις Σπουδές Νοτιανατολικής Ευρώπης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

9) IATΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: »Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων – Παγκρέατος» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

10) IATΡΙΚΗΣ (σε σύμπραξη με τα Τμήματα Δημόσιας Υγιεινής και Νοσηλευτικής Α’ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας) τηλ. 2551-0-30921 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στον τομέα «Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

11) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής του Παν/μίου Κρήτης) τηλ. 2551-0-30921 Α. ΜΔΕ στην Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

12) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 Α.ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο «Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ενδοουρολογία» Β.ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

13) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 2551-0-30921 Α.Μ ΔΕ στην Κοινωνική Ψυχιατρική

14) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2551-0-30011 Α. Μ ΔΕ στις »Επιστήμες της Αγωγής» με κατευθύνσεις: 1. Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή) 2. Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες 3. Γλώσσα και Πολιτισμός: Θεωρητικές και Διδακτικές Προσεγγίσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις παραπάνω κατευθύνσεις

15) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (διατμηματικό διαπανεπιστημιακό Π.Μ.Σ. σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. και των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου) τηλ. 2551-0-39623 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Παιδαγωγού στην »Κοινωνικο-Πολιτισμική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών» στις κατευθύνσεις: – Κοινωνική και Πολιτισμική Εκπαίδευση – Ενισχυτική Προσχολική Εκπαίδευση

16)ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ.2531-0-39823-4 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις «Διεθνείς Οικονομικές και Επιχειρηματικές Σχέσεις» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο

17)ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ τηλ. 2531-0-39413 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο : ‘Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο’ (Master of Arts in Black Sea Studies )

18) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2531-0-39903 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις ακόλουθες κατευθύνσεις : Ι. Κατεύθυνση Κλασικής Φιλολογίας με ειδικεύσεις : α. Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας β Λατινικής Φιλολογίας γ. Παπυρολογίας ΙΙ. Κατεύθυνση Μεσαιωνικής – Νεοελληνικής Φιλολογίας(ΜΝΕΣ) με ειδικεύσεις: α. Μεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας β. Νεοελληνικής Φιλολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις ίδιες κατευθύνσεις

19) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ τηλ. 2531-0-39409,39412 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) στην «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» στις ακόλουθες κατευθύνσεις : 1. Κοινωνική Πολιτική- Διαχείριση Κοινωνικών Προγραμμάτων 2. Κοινωνική Εργασία με παιδιά και οικογένειες

20)ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ.2552-0-28570, 2552-0-28574 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) στα «Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής και Περιβάλλον στη Γεωργία»

21)ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ τηλ. 25520-0-28571 25520-0-28474 Α. Μ.Δ.Ε. στην » Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων » με τέσσερις κατευθύνσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.) στη Δασολογία και τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
——————————————————————————–

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

1) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ στο οποίο συμμετέχει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας(Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.)) τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην Τουρκολογία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Τουρκολογία

2) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α. ΜΔΕ με τίτλο: »Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος : Ιστορία και Αρχαιολογία» στους τομείς : α) Αρχαίας Ιστορίας β) Κλασικής Αρχαιολογίας γ) Προϊστορικής Αρχαιολογίας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ α) στην Αρχαία Ιστορία β) στην Κλασική Αρχαιολογία γ) στην Προϊστορική Αρχαιολογία

3) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΜΣ της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών) τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α. ΜΔΕ στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

4) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α. ΜΔΕ στην Ιστορία της Τέχνης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

5) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (διατμηματικό Π.Μ.Σ. συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Φιλολογίας και Φυσικής) τηλ. 2831-0-77337, 77372-3 Α.ΜΔΕ στη Βυζαντινή Ιστορία ή Φιλολογία ή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

6) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77306 Α. ΜΔΕ στις εξής κατευθύνσεις : 1. Κλασική Φιλολογία 2. Βυζαντινή Φιλολογία 3. Νεοελληνική Φιλολογία 4. Γλωσσολογία 5. Ιστορία και Θεωρία του Θεάτρου και του Κινηματογράφου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (ΔΔ) Φιλολογίας

7) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (πρώην ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) τηλ. 2831-0-77650-1 Α.ΜΔΕ στις Επιστήμες της Αγωγής στις εξής κατευθύνσεις και ειδικεύσεις : 1. Παιδαγωγική και Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση με επιμέρους ειδικεύσεις :α) Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση β) Γλώσσα και Γραμματισμός στην Προσχολική Εκπαίδευση 2. Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση με επιμέρους ειδικεύσεις : α)Εναλλακτικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις β)Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

8) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ τηλ. 2831-0-77594, 77606 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Επιστήμες της Αγωγής Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ στις Επιστήμες της Αγωγής

9) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (διατμηματικό – διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων) τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία στους τομείς: 1. Αρχαία & Βυζαντινή Φιλοσοφία, Γνώση και Αξίες 2. Φιλοσοφία και Νεωτερικότητα: Επιστήμη και Κοινωνία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

10) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Παν/μίου Κρήτης) τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ στη »Βιοηθική» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη »Βιοηθική»

11) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο «Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» με τις εξής κατευθύνσεις: i) Πολιτισμικές Σπουδές με έμφαση στη νεότητα και την ποιότητα ζωής ii) Αναπτυξιακή Ψυχολογία με έμφαση στη νεότητα και την ανάπτυξη κατά την εφηβεία iii) Επιστήμες της Εκπαίδευσης με έμφαση της εκπαιδευτικές πολιτικές και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση iv) Τέχνη και ανθρώπινη δημιουργικότητα στην πολιτισμική διαδικασία Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (Δ.Δ.)

12) ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ τηλ. 2831-0-77215-6 Α. ΜΔΕ με τίτλο «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική» στις εξής κατευθύνσεις: i) Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική ii) Διδασκαλία και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση

13) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0-77528-9 Α.ΜΔΕ με κατευθύνσεις: 1. στην Ψυχολογία της Υγείας (M.Sc. in Health Psychology) 2. στη Σχολική Ψυχολογία (M.Sc. in School Psychology) Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

14) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ τηλ. 2831-0- 77465 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με κατευθύνσεις: – Κοινωνική Οργάνωση και Κοινωνική Μεταβολή -Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Κοινωνιολογία

15) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501, 394620 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στις Νευροεπιστήμες

16) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501, 394620 Α. ΜΔΕ στη »Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου» Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

17) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501, 394620 Α. ΜΔΕ στη »Δημόσια Υγεία και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» με τίτλους: α) ΜΔΕ στη Δημόσια Υγεία β) ΜΔΕ στη Διοίκηση Υπ. Υγείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

18) ΙΑΤΡΙΚΗΣ τηλ. 281-0-394501, 394620 Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στη Γενική / Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

19) ΙΑΤΡΙΚΗΣ (συνεργαζ/νο με τα Τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Παν/μίου Κρήτης, Νοσηλευτικής και Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Ε.Κ.Π.Α.)τηλ. 281-0-394501, 394620 Α. ΜΔΕ με τίτλο: »Εγκέφαλος και Νους» στις Επιστήμες Εγκέφαλου και Νου Β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Επιστήμες Εγκέφαλου και Νου

Σχετικά με ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Δρ.MΔΕ. Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Νομού Δωδεκανήσου. Συγγραφέας βιβλίων μαθηματικών -Ιστορίας και Διδακτικής.


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ →

3 σχόλια σχετικά με το “ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

  1. Το MSITT είναι πολύ καλό μεταπτυχιακό απο το ΑΙΤ http://www.ait.gr/ait_web_site/MSITT.jsp που μόνο θετικές κριτικές έχω ακούσει μέχρι στιγμής όχι μόνο για το διδακτικό προσωπικό αλλά και για την επαγγελματική αποκατάσταση

Αφήστε μια απάντηση