Άρθρα: Φεβρουάριος 5, 2013

    Δημοσιεύουμε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία της εξίσωσης 2ου βαθμού, στη Γ’ Γυμνασίου, στο Γυμνάσιο Μόριας. Σκοπός της εφαρμογής είναι η παρουσίαση της εξίσωσης 2ου βαθμού μέσα από ένα σύστημα δύο συναρτήσεων, της  παραβολής  y = αx^2  και της ευθείας  y = αx+β, που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη της Β’ Γυμνασίου. Μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται […]