Άρθρα: Δεκέμβριος, 2019

Δεκ 19
04

Δημοσιεύουμε εδώ το δεύτερο μέρος της παρουσίασης «Πλατωνικά Στερεά» που έγινε στην Θεσσαλονίκη την Άνοιξη του 2018. Η σημερινή δημοσίευση, που έχει το μέρος με τα Αρχιμήδεια στερεά, περιλαμβάνει: την εισήγηση στο συνέδριο αρχεία Geogebra που δείχνουν τις ιδιότητες των Αρχιμήδειων στερεών το μέρος του Power Point της παρουσίασης, που αφορά στα Αρχιμήδεια στερεά Για […]