Άρθρα: Φεβρουάριος 13, 2013

To CAS δίνει τη δυνατότητα στο πρόγραμμα Geogebra από ένα πρόγραμμα παρουσιάσης διδασκαλιών να γίνει και ένα ισχυρό υπολογιστικό εργαλείο. Στο μάθημα αυτό περιγράφεται η χρήση του CAS με παραδείγματα.