Άρθρα: Ιούλιος, 2016

Εργαλείο κατασκευής κάθετου τμήματος από σημείο προς ευθεία. Επανεγγραφή του Video στο νέο περιβάλλον του Geogebra. Για να κατεβάσετε τα αρχεία Geogebra πατήστε εδώ.

Επανεγγραφή του 17ου βιντεομαθήματος στο νέο περιβάλλον του Geogebra. Η κίνηση στο Geogebra. Μετασχηματισμός Στροφή, Κύλιση ενός νομίσματος, Εισαγωγή εικόνας Για να κατεβάσετε τα αρχεία Geogebra πατήστε εδώ  

Πριν από λίγο καιρό αγαπητός συνάδελφος μας ζήτησε να κατασκευάσουμε ένα αρχείο Geogebra στο οποίο να δίνουμε τιμές στην ανεξάρτητη μεταβλητή και να υπολογίζει την αντίστοιχη τιμή της συνάρτησης και παράλληλα να εμφανίζει το αντίστοιχο σημείο της γραφικής παράστασης σε σύστημα συντεταγμένων. Ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του κατασκευάσαμε δύο αρχεία το καθένα με τη δική του φιλοσοφία, τα οποία σκεφτήκαμε και να […]