Άρθρα: Φεβρουάριος 25, 2013

Δημοσιεύουμε το βίντεο αυτό που δίνει σύντομα τις πιο σημαντικές διαφορές στην εμφάνιση (μενού, όψεις) μεταξύ των εκδόσεων 3 και 4 του προγράμματος Geogebra. Το μάθημα απευθύνεται σε νέους χρήστες του προγράμματος Geogebra που θέλουν να δουν τα βιντεομαθήματα και επειδή τα πρώτα 24 έχουν γραφεί στο περιβάλλον του geogebra 3 πιθανόν διαφορές στην όψη […]