Άρθρα: Απρίλιος, 2015

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος. Αφορά τη δημιουργία τριγώνου, των διχοτόμων, του έκκεντρου και των ιδιοτήτων τους.

Η δημοσίευση των βιντεομαθημάτων για το πρόγραμμα Geogebra ξεκίνησε πριν τέσσερα χρόνια περίπου. Η εγγραφή των πρώτων μαθημάτων έγινε στο περιβάλλον του προγράμματος Geogebra 3.00. Μετά την αναβάθμιση του προγράμματος σε Geogebra 4.00 και 5.00, το περιβάλλον και οι καρτέλες άλλαξαν σημαντικά, γι’ αυτό θεώρησα απαραίτητο να ξαναγραφούν τα αρχικά μαθήματα. Το βίντεο που δημοσιεύουμε […]