Άρθρα: Απρίλιος, 2021

Μαθήματα Geogebra σε PDF   Δημοσιεύουμε μια σειρά κειμένων που αφορούν τη χρήση του Geogebra. Τα κείμενα αυτά περιέχουν συγκεκριμένα παραδείγματα-εφαρμογές και στοχεύουν στην εξοικείωση του εν δυνάμει χρήστη με το πρόγραμμα, είτε αυτός είναι μαθητής είτε καθηγητής μαθηματικός ή άλλης ειδικότητας. Τα κείμενα αυτά δεν έχουν σχέση με τα βιντεομαθήματα που έχουμε δημοσιεύσει ως […]