Άρθρα: Οκτώβριος, 2015

Από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης μας ήρθε η παραπάνω αφίσα και η ανακοίνωση που ακολουθεί και τα δημοσιεύουμε για ενημέρωση των συναδέλφων. Αγαπητοί συνάδελφοι, Όπως θα δείτε και στην επισυναπτόμενη ηλεκτρονική αφίσα, οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (ΠΕΚ) εγκαινιάζουν σύντομα ένα τελείως νέο τμήμα τους, το Κέντρο Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων – Mathesis. To Mathesis είναι το […]

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.  

Το βίντεο που δημοσιεύουμε με τον παραπάνω τίτλο, είναι επανεγγραφή του αντιστοίχου μαθήματος, με ίδιο περιεχόμενο που δημοσιεύσαμε πριν 4 χρόνια, αλλά με τη χρήση του νέου περιβάλλοντος του προγράμματος.