Άρθρα: Μάιος, 2020

2ο βιντεομάθημα Στατιστικής με το Geogebra Κατασκευή ιστογράμματος   Με τα εργαλεία του Geogebra Με εντολές του Geogebra   Παραδείγματα: Τιμές ποσοτικής μεταβλητής, χωρίς συχνότητες Τιμές ποιοτικής μεταβλητής με δεδομένες συχνότητες Για να κατεβάσετε τα αρχεία Geogebra του μαθήματος πατήστε εδώ.