Άρθρα συγγραφέα

Δημοσιεύουμε μια παρουσίαση (ppt) που αφορά στον τρόπο μέτρησης του ύψους της πυραμίδας του Χέοπα από το Θαλή το Μιλήσιο. Ο βασικός κορμός της παρουσίασης βασίζεται στο βιβλίο του Denis Guedj «Το θεώρημα του παπαγάλου». Απευθύνεται στους μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και της Β’ Λυκείου που διδάσκονται το κεφάλαιο των Αναλογιών στη Γεωμετρία. Για να […]

Την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου , διοργανώθηκε επιμορφωτικό εργαστήρι θέμα τον τρόπο γραφής μαθηματικών συμβόλων και εκφράσεων στην πλατφόρμα e-class, με χρήση του Geogebra και του Mathtype που διοργάνωσε η συντονίστρια ΠΕ03 Κατερίνα Καλφοπούλου. Το εργαστήρι απευθύνονταν  στους καθηγητές μαθηματικών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του Βορείου Αιγαίου και είχε εισηγητή τον εκπαιδευτικό ΠΕ03 του Πρότυπου ΓΕΛ Μυτιλήνης Ντικράν […]

              Το παράδοξο των γενεθλίων στη θεωρία πιθανοτήτων αναφέρεται σε ένα πρόβλημα το οποίο, κατά την κοινή λογική, έχει μια απίθανη απάντηση. Μία από τις μορφές του προβλήματος είναι: «σε μία ομάδα 23 ατόμων τι πιθανότητα υπάρχει δύο από αυτά τα άτομα να έχουν την ίδια ημέρα γενέθλια»; Η […]

                      Oι εξισώσεις για τις οποίες είναι γνωστή η αναλυτική λύση είναι πολύ λιγότερες από αυτές στις οποίες η αναλυτική λύση δεν είναι γνωστή. Για παράδειγμα για την εξίσωση x + ex = 0 δεν είναι γνωστή η αναλυτική λύση. Σε αυτήν την περίπτωση είναι […]

              Η εφαρμογή που παρουσιάζεται εδώ δίνει μια γραφική και αναλυτική λύση σε ένα κλασσικό πρόβλημα πιθανοτήτων που διατυπώνεται ως εξής: «αν κόψουμε τυχαία ένα ευθύγραμμο τμήμα στα τρία, ποια η πιθανότητα αυτά τα τρία μέρη να  μπορούν να σχηματίσουν τρίγωνο;». Η γραφική λύση χρησιμοποιεί δύο χαρακτηριστικές προτάσεις της […]

              Στη θεωρία Πιθανοτήτων ο νόμος των μεγάλων αριθμών περιγράφει το αποτέλεσμα της επανάληψης ενός πειράματος τύχης. Σύμφωνα με το νόμο αυτό, ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί σε διαδοχικές επαναλήψεις του πειράματος προσεγγίζει την αναμενόμενη τιμή (θεωρητική μέση τιμή) του πειράματος, όσο ο αριθμός των επαναλήψεων […]

Limnos 14_12_2015 Limnos 17_12_2015 Κατόπιν απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου Αριστείδη Καλάργαλη και θετικής εισήγησης του Προϊστάμενου Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Β/θμιας Εκπ/σης Β. Αιγαίου κ. Πρόδρομου Ελευθερίου, διοργανώθηκε από το Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ03 της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου με αρμοδιότητα και στις περιοχές Ν. Χίου και Λέσβου κ. Ιωάννη Ράλλη, […]

Xios 20_11_2015 Το διήμερο 20  και 21 Νοεμβρίου 2015 ο συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Ζαχαριάδης μετέβη στην Χίο, κατόπιν πρόσκλησης του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ03 της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Σάμου με αρμοδιότητα και στις περιοχές Ν. Χίου και Λέσβου κ. Ιωάννη Ράλλη και του τοπικού παραρτήματος της ΕΜΕ, ώστε να συμμετάσχει σε επιμορφωτική συνάντηση με θέμα […]

          Μέχρι τώρα, στην εισαγωγή της έννοιας της κωνικής τομής, στην Β’ Λυκείου, αν θέλαμε να αναπαραστήσουμε με έναν πειστικά εποπτικό τρόπο τον ορισμό της σύμφωνα με τον Απολλώνιο τον Περγαίο, θα έπρεπε να αναζητήσουμε αντίστοιχες εφαρμογές στο διαδίκτυο. Η νέα έκδοση του Geogebra μας δίνει τη δυνατότητα σχεδιασμού  γεωμετρικών αντικειμένων στο […]

Ας υποθέσουμε ότι θα επιθυμούσαμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν μιας επίπεδης μορφής για την οποία δεν υπάρχει κανένας τύπος που να την υπολογίζει επακριβώς. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι για να μπορέσουμε να το εκτιμήσουμε, όμως μια από τις πιο διασκεδαστικές είναι η ονομαζόμενη μέθοδος Monte Carlo που βασίζεται στις εαναλαμβανόμενες τυχαίες δειγματοληψίες. Η ιδέα είναι απλή: […]