Φεβ 13
05

1. Διδασκαλίες, Γ’ Γυμνασίου, Άλγεβρα, Εξίσωση 2ου βαθμού

Κάτω από (Άλγεβρα, Γ΄ Γυμνασίου, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ) από στις 05-02-2013

 

 

Δημοσιεύουμε μια εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε στη διδασκαλία της εξίσωσης 2ου βαθμού, στη Γ’ Γυμνασίου, στο Γυμνάσιο Μόριας. Σκοπός της εφαρμογής είναι η παρουσίαση της εξίσωσης 2ου βαθμού μέσα από ένα σύστημα δύο συναρτήσεων, της  παραβολής  y = αx^2  και της ευθείας  y = αx+β, που περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη της Β’ Γυμνασίου. Μέσα από τη συγκεκριμένη εφαρμογή δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη, μεταβάλλοντας τις παραμέτρους, να δίνει εξισώσεις με δύο, μία ή καμία λύση ερμηνεύοντας την κάθε περίπτωση σε σχέση με το γράφημα των δύο συγκεκριμένων συναρτήσεων.

Για να μεταφορτώσετε το αρχείο κάνετε κλικ επάνω στην εικόνα.Αφήστε μια απάντηση