Ανάγκες για εξοπλισμό τηλεκπαίδευσης

Με βάση την κατάσταση αυτήν τη στιγμή, εξακολουθεί να παραμένει ανάγκη για κάλυψη σε εξοπλισμό τηλεκπαίδευσης για οκτώ (8) μαθητές του σχολείου μας.
Αν υπάρχουν διαθέσιμες συσκευές που κρίνετε πως θα μπορούσαν να δανειστούν στις οικογένειες των μαθητών μας για την αντιμετώπιση αυτής της ανάγκης, παρακαλούμε ενημερώστε το σχολείο.
Μέχρι στιγμής διατέθηκαν σε ισάριθμες οικογένειες μαθητών 3 τάμπλετ και ένας φορητός υπολογιστής που ήταν διαθέσιμα από τον εξοπλισμό του σχολείου.
Οι υπηρεσιακές δομές έχουν ενημερωθεί για την ανάγκη αυτή, ωστόσο δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ή αν πρόκειται να υπάρξει δυνατότητα κάλυψής τους.