Πληροφορική και Εκπαίδευση

Ένα Blog της Αγγελικής Οικονομοπούλου, Καθηγήτριας Πληροφορικής

Google Forms a useful tool for real time training

Συγγραφέας: Αγγελική Οικονομοπούλου στις Νοέμβριος 5, 2012

Etwinning Professional Develpment Workshop Athens – 2012

A Good Practice for Real Time Training

Angeliki Ikonomopoulou
Etwinning Ambassador of Western Greece
angikonomop@gmail.com

Etwinning Ambassadors need to implement real time trainings. A problem that a moderator of live lesson may face, is either to certify the trainees participation or to evaluate the lesson.

In real time training may take part a big number of trainees. For a Moderator is difficult and time-consuming to certify the presence of trainees as many of them login the real time platform using nicknames. After the end of the live lesson, moderator doesn’t know who is who. Of course the real time training platforms give list of the participants but contains only the login names of the participants.

A useful tool to certify the participation of trainees or to evaluate the live lesson is to create a Google form using the Google Drive-Docs.

Some minutes before the end of the Lesson the moderator may give trainees the link of the online Google Form that he has created. The trainees should fill the form and the moderator after the end of the lesson will have all information that is needed.

Google Forms a useful tool for real time training: presentasion

Google Forms Tutorial 2012 – Google Docs