Εγγραφές μαθητών στο νηπιαγωγείο 1017-18

Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία θα γίνουν από 2/5/2017 έως 19/5/2017 και οι μαθητές που εγγράφονται πρέπει να έχουν γεννηθεί τα έτη 2012 – 2013.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

1)  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του μαθητή (θα αναζητηθεί από το Νηπιαγωγείο)

2)Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για την εγγραφή      του μαθητή/

 » Διαβάστε όλο το άρθρο