Εγγραφές Νηπίων – Προνηπίων στο Νηπιαγωγείο για το Σχολικό Έτος 2023-2024 Παράταση έως 27/3/2023

92

Παράταση έως 27/3/2023

Τηλ.  56ου Νηπιαγωγείου Λάρισας: 2410  626704

Email  σχολείου: mail@56nip-laris.lar.sch.gr

Προϊσταμένη Νηπιαγωγείου: Τσιάνα Βασιλική

Ώρες επικοινωνίας 12.10μ.μ. – 13.00 μ.μ. καθημερινά

Η περιοχή ευθύνης του 56ου Νηπιαγωγείου Λάρισας, με αφετηρία τη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Ροδόπουλου και Ζακύνθου περιλαμβάνει την περιοχή η οποία περικλείεται από τις οδούς:

Ξυλοκάστρου, Τζένης Καρέζη, Παιωνίου, όρια δημοτικής έκτασης, Ζακύνθου, Κωνσταντίνου Ροδόπουλου, Χατζηκυριάκου Γκίκα, Βασίλη Τσιτσάνη, Ξυλοκάστρου.

Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι  εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 27 Μαρτίου 2023. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν στο νηπιαγωγείο ή να σταλούν συμπληρωμένα σε μορφή pdf στο email του σχολείου έως τις 31/3/2023.

Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές γεννημένοι το 2018 και το 2019.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  ΓΟΝΕΙΣ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α. Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα: α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα,  στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής ή στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 ΣΤΗΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ Ή ΣΤΑΛΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΣΤΟ EMAIL  ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ( mail@56nip-laris.lar.sch.gr  ) ΜΕΧΡΙ 31/3/2023  ΤΑ ΕΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.  atomikodeltio  ), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.
 2. Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
 3. Βεβαίωση Φοίτησης  άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας  (προαιρετική).
 4. Αίτηση γονέα  ΑΙΤΗΣΗ-ΤΟΥ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΕΓΓΡΑΦΗ
 5.  Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του ότι επιθυμεί την εγγραφή του παιδιού του στο νηπιαγωγείο μας. ypefthyni-dilosi-nomou-105-n-1599-86-word
 6. Υπεύθυνη Δήλωση για ασφαλή αποχώρηση ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΓΙΑ-ΑΣΦΑΛΗ-ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
 7. Αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο τμήμα (εάν επιθυμεί τη φοίτηση του μαθητή στο ολοήμερο τμήμα).    ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ
 8. Βεβαίωση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

α. Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται όλοι οι μαθητές που επιθυμούν χωρίς προϋποθέσεις. ΔΗΛΩΣΗ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΟΛΟΗΜΕΡΟ

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):                                       1.Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.  2.Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.  3.Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Τα προνήπια που ήδη φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο μας κατά το τρέχον σχολικό έτος, εγγράφονται αυτεπάγγελτα.  Για όσους μαθητές επιθυμούν να εγγραφούν στο ολοήμερο τμήμα θα πρέπει οι γονείς να επικοινωνήσουν μαζί μας και να προσκομίσουν αίτηση εγγραφής στο ολοήμερο.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα στην διενέργεια  της εγγραφής επικοινωνήστε μαζί μας.

Η προϊσταμένη 

Τσιάνα Βασιλική

Οδηγίες χρήσης για κηδεμόνες       manual_parents

Σας επισυνάπτω την εγκύκλιο εγγραφών μαθητών/τριών στο νηπιαγωγείο.

ΕΞΕ – 15035 – 2023 – «Εγγραφές μαθητών τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24»

Καλή Αποκριά!!!!

Η τρελή Αποκριά έφτασε και στο νηπιαγωγείο μας περνάμε υπέροχα!!!! Υποδεχτήκαμε την Τσικνοπέμπτη χορεύοντας και διασκεδάζοντας ντυμένοι δεντράκια του δάσους!!! 

IMG 1611 ΑντιγραφήIMG 1609 Αντιγραφή

Κλόουν, Αρλεκίνοι  και άλλοι μασκαράδες εμφανίστηκαν στο σχολείο μας!!!!

IMG 2038 Αντιγραφή IMG 2018 Αντιγραφή IMG 1736 ΑντιγραφήIMG 1749IMG 2066 IMG 2048 IMG 2045 IMG 1745IMG 1747

 

Στο τέλος κάναμε ένα μεγάλο πάρτυ με χορό, φαγητό και παιχνίδια!!!

IMG 1761 ΑντιγραφήIMG 1756 Αντιγραφή

Χορεύουμε το γαϊτανάκι!!!

IMG 1768 Αντιγραφή

Παιχνίδι: Τάισε τον κλόουν

IMG 1795IMG 1789 Αντιγραφή

Καλή Αποκριά σε όλους με υγεία και χαρά!!!!! Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Γονέων (άτυπος) για την προσφορά των εδεσμάτων!!!

“Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής” – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

IMG 1695 Αντιγραφή IMG 1719Ευχαριστούμε πολύ Δήμο Λαρισαίων και την κ Εύη Ευαγγέλου  για την αποδοχή της πρόσκλησης και την πραγματοποίηση του “Προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής” στο σχολείο μας με αφορμή τα  “Εργαστήρια Δεξιοτήτων”  με τίτλο: «Τον Κ.Ο.Κ. αγαπώ, με ασφάλεια κυκλοφορώ» !! Οι μαθητές μας ενθουσιάστηκαν, πέρασαν υπέροχα  και σίγουρα μπήκε το πρώτο λιθαράκι για την απόκτηση οικολογικής συνείδησης αλλά και σωστής εφαρμογής του ΚΟΚ.

IMG 1641 ΑντιγραφήIMG 1672 IMG 1673 IMG 1659 IMG 1656 IMG 1693 IMG 1681 IMG 1722 IMG 1708 Αντιγραφή IMG 1664 IMG 1717

«Παιδική διατροφή και σωστή ανάπτυξη».

330687829 768808547481062 8214038593997373935 nΣτο Νηπιαγωγείο μας  πραγματοποιήθηκε  επιμορφωτική δράση στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του νηπιαγωγείου:  «Συνεργασία σχολείου  – οικογένειας με κοινό όραμα το καλό των παιδιών» για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα:

 «Παιδική διατροφή και σωστή ανάπτυξη».

 Ομιλήτρια ήταν η κ.  Ευδοξία  Πάσχου  Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

 Μετά την παρουσίαση ακολούθησε εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων και η κ. Πάσχου  απάντησε στα ερωτήματα που τέθηκαν και έδωσε κατευθύνσεις για τη σωστή διατροφή των παιδιών.

Ευχαριστούμε θερμά την κ.  Ευδοξία  Πάσχου  Διαιτολόγο – Διατροφολόγο για την αποδοχή της πρόσκλησης και την εξαιρετική συμβολή της σ’ ένα τόσο σημαντικό θέμα,  τους γονείς των μαθητών μας για την παρουσία τους και τις εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

330687829 768808547481062 8214038593997373935 n 331090252 974537470576110 3795824440878500842 n

Καλή χρονιά!!! Υγεία , ευτυχία και δημιουργικότητα για το 2023!!!!

IMG 19371327157434 738767874308530 8676318261336364924 n

Στο 56ο  Νηπιαγωγείο Λάρισας  κόψαμε την καθιερωμένη βασιλόπιτα για το νέο έτος – δωρεά του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  – άτυπος σύλλογος – και ευχηθήκαμε στους μαθητές μας,  στους εκπαιδευτικούς και στο βοηθητικό προσωπικό:

“Το 2023 να μας χαρίσει υγεία, χαρά και δημιουργικότητα”

“Καλή χρονιά σε όλους”!!!

Οι τυχεροί μαθητές των τριών τμημάτων έλαβαν από ένα συμβολικό δώρο, επιτραπέζια παιχνίδια!!!

328708046 1246553542604084 6775222256800301049 n329356675 852950709339171 6295546369425499687 n325296818 587733686060360 8519543503463417921 n 327858486 1028455611878600 3452649581063973281 n 326342197 571305751300568 6206585983858427030 n

IMG 19421IMG 19461

Παιχνίδια με μπαλόνια για το 2023!!!

IMG 19191 IMG 19141

«Τον Κ.Ο.Κ. αγαπώ, με ασφάλεια κυκλοφορώ» – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄Εργαστήρια Δεξιοτήτων ΄΄ είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με την θεματική ενότητα: «Ζω καλύτερα- Ευ ζην» με  τίτλο:  «Τον Κ.Ο.Κ. αγαπώ, με ασφάλεια κυκλοφορώ»

Διαβάσαμε τα βιβλία  “Καλώς τον κύριο Κ.Ο.Κ.”,  “Οχήματα στην πόλη” και “Μαθαίνω να κυκλοφορώ με τον Κοκκινούλη και την Πρασινούλα”.1κύριος ΚΟΚ

Είδαμε τα σήματα σε ομάδες ανάλογα με το σχήμα τους και το χρώμα τους και μάθαμε ποιο χρώμα και σχήμα  σημαίνει ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ , ποιο σημαίνει ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ποιο σημαίνει ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και ποιο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

IMG 20221103 111816IMG 20221103 111901IMG 20221110 115151IMG 20221110 115034IMG 20221104 113133IMG 20221104 094723IMG 20221104 094323

Παίξαμε το αγαπημένο παιχνίδι των παιδιών ¨Ντόμινο¨ με σήματα κυκλοφοριακής αγωγής.

IMG 20221125 114249 IMG 20221125 114409 IMG 20221125 114612

Φτιάξαμε φανάρια και σήματα από χαρτόνι ,τα βάψαμε με τα σωστά χρώματα και παίξαμε  με αυτά στην τάξη. Κάποιοι έγιναν οχήματα, κάποιοι έγιναν πεζοί και κάποιοι άλλοι κρατούσαν τα φανάρια και τα σήματα. Τα οχήματα και οι πεζοί κυκλοφορούσαν στην τάξη λαμβάνοντας υπόψη τους το φανάρι  και το σήμα που είχαν μπροστά τους.

IMG 20230130 090538IMG 1156IMG 1158IMG 1161IMG 1098IMG 1094IMG 20221110 123908IMG 20221110 123713

Βρήκαμε  σύνθετες λέξεις με τη λέξη ΄΄ δρόμος΄΄και τις αποτυπώσαμε στο χαρτί. Παίξαμε με εικονολέξεις που είχαν ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη δρόμος.

IMG 20221123 114351IMG 20221123 114243IMG 20221123 114109

Στη συνέχεια φτιάξαμε μια ιστορία με πρωταγωνιστές δυο παιδιά και τα ποδήλατά τους  και την κάναμε ¨Μικρό βιβλίο¨. Από την ιστορία αυτή ¨ βγήκαν ¨ εύκολα από τα ίδια τα παιδιά οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όταν οδηγούμε ποδήλατο.

IMG 20230130 090600 IMG 20230130 090700IMG 20230130 085938

Υποδεχτήκαμε τη μελισσούλα beebot  και κάναμε διαδρομές μαζί της σε πίστα που έδειχνε μια πόλη με σήματα.

IMG 1186 IMG 1187

Τέλος  φτιάξαμε σε χαρτόνι μια αφίσα με τον κύριο Κ.Ο.Κ.  ζωγραφίσαμε διάφορα σήματα , γράψαμε τη σημασία τους και υποσχεθήκαμε ότι  θα τηρούμε αυστηρά τον Κ.Ο.Κ. από δω και πέρα είτε  είμαστε πεζοί ,είτε ποδηλάτες ,είτε επιβάτες σε αυτοκίνητο.

IMG 1522IMG 20230130 090449

“Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής” – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝΛήψη αρχείου