ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία θα γίνουν από 2/5/2018 έως 18/5/2018 και οι μαθητές που εγγράφονται πρέπει να έχουν γεννηθεί τα έτη 2013 – 2014.

 

 1)Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας του μαθητή (θα αναζητηθεί από το Νηπιαγωγείο)

2)Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα για την εγγραφή του μαθητή/ της μαθήτριας

 » Διαβάστε όλο το άρθρο