Εσωτερική – Εξωτερική αξιολόγηση

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Παρακάτω θα βρείτε την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το σχολικό έτος 2022-2023.Λήψη αρχείου

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)Λήψη αρχείου

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Παρακάτω θα βρείτε την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022.Λήψη αρχείου

Δείτε την πλήρη μορφή της έκθεσης:

year-2021-school-9060156-form-2-export

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

year-2021-school-9060156-form-5-synopsis (1)Λήψη αρχείου

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)Λήψη αρχείου

year-2020-school-9060156-form-1-synopsis