ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  2022 – 2023

Εκπαιδευτικοί

 1. Σχωρτσανίτης Βασίλειος (ΠΕ 70 – Δ/ντής)
 2. Μπαρζού Αναστασία (ΠΕ 70 αναπληρώτρια δ/ντή- Δ΄ Τάξη)
 3. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος (ΠΕ 70 – Ε΄ Τάξη)
 4. Αναγνωπούλου Ακριβή (ΠΕ 70 – Γ΄ Τάξη)
 5. Κουνάδη Όλγα (ΠΕ 70 – Α΄ Τάξη)
 6. Παλούκου Γεωργία  (ΠΕ 70 – Β΄Τάξη)
 7.  Πανούτσου Ουρανία (ΠΕ 70 – ΣΤ΄ Τάξη)
 8. Σκαρδανά Παρασκευή (Αγγλικών – ΠΕ06 Υπεύθυνη Σχολικής Βιβλιοθήκης)
 9. Ποτού Μαίρη (Φυσικής Αγωγής- ΠΕ 11)
 10. Οικονόμου Χριστίνα (ΤΠΕ-ΠΕ 86)
 11. Γιαλελή Ελένη (Γαλλικών- ΠΕ 05)
 12. Αναγνωστόπουλος Ιωάννης (Μουσικής – ΠΕ89.01)
 13. Σταυλιώτης Χαράλαμπος (Εικαστικών – ΠΕ 08)
 14. Αλεβιζοπούλου Αφροδίτη (Θεατρικής Αγωγής- ΠΕ 91.01)
 15. Κεπενού Ιουλία (ΠΕ 70 – Παράλληλη στήριξη)
 16. Πετροπούλου Κων/να – (ΠΕ 70 – Ολοήμερο Πρόγραμμα)

Ε.E.Π (μέλη Ε.Δ.Υ)

 1. Μακρή Βικτωρία (ΠΕ 23 – Ψυχολόγος).
 2. Σιακαμπένη Αργυρώ (ΠΕ 30 – Κοινωνική Λειτουργός)

Διοικητικό – Βοηθητικό προσωπικό

 1. Αντωνοπούλου Παναγιώτα (Καθαρίστρια)
 2. Πανούση Αθανασία (Σχολικός Φύλακας)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  2021 – 2022

Εκπαιδευτικοί

 1. Σχωρτσανίτης Βασίλειος (ΠΕ 70 – Δ/ντής)
 2. Μπαρζού Αναστασία (ΠΕ 70 – Δ΄ Τάξη)
 3. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος (ΠΕ 70 – ΣΤ΄ Τάξη)
 4. Αναγνωπούλου Ακριβή (ΠΕ 70 – Ε΄ Τάξη)
 5. Κουνάδη Όλγα (ΠΕ 70 – Γ΄ Τάξη)
 6. Παλούκου Γεωργία  (ΠΕ 70 – Α΄Τάξη)
 7.  Πανούτσου Ουρανία (ΠΕ 70 – Β΄ Τάξη)
 8. Σκαρδανά Παρασκευή (Αγγλικών ΠΕ – 06)
 9. Ποτού Μαίρη (Φυσικής Αγωγής-ΠΕ 11)
 10. Οικονόμου Χριστίνα (ΤΠΕ-ΠΕ 86)
 11. Γιαλελή Ελένη (Γαλλικών- ΠΕ 05)
 12. Σαββοπούλου Μαρία (Μουσικής – ΠΕ89.01)
 13. Τσιμπλίδου Εμορφίλη (Εικαστικών – ΠΕ 08)
 14. Αλεβιζοπούλου Αφροδίτη (Θεατρικής Αγωγής- ΠΕ 91.01)
 15. Γιωτοπούλου Αγγελική (ΠΕ 70 – Παράλληλη στήριξη)

Ε.E.Π (μέλη Ε.Δ.Υ)

 1. Μακρή Βικτωρία (ΠΕ 23 – Ψυχολόγος).
 2. Διονυσοπούλου Νικολέτα (ΠΕ 30 – Κοινωνικός Λειτουργός)

Διοικητικό – Βοηθητικό προσωπικό

 1. Αντωνοπούλου Παναγιώτα (Καθαρίστρια)
 2. Πανούση Αθανασία (Σχολικός Φύλακας)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  2020 – 2021

Εκπαιδευτικοί

 1. Σχωρτσανίτης Βασίλειος (ΠΕ 70 – Δ/ντής)
 2. Μπαρζού Αναστασία (ΠΕ 70 – Γ΄ Τάξη)
 3. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος (ΠΕ 70 – ΣΤ΄ Τάξη)
 4. Αναγνωπούλου Ακριβή (ΠΕ 70 – Ε΄ Τάξη)
 5. Κουνάδη Όλγα (ΠΕ 70 – Β΄ Τάξη)
 6. Δημακόπουλος Δημήτρης (ΠΕ 70 – Δ΄Τάξη)
 7.  Πανούτσου Ουρανία (ΠΕ 70 – Α΄ Τάξη)
 8. Σκαρδανά Παρασκευή (Αγγλικών ΠΕ – 06)
 9. Οικονόμου Χριστίνα (ΤΠΕ-ΠΕ 86)
 10. Γιαλελή Ελένη (Γαλλικών- ΠΕ 05)
 11. Γκρίλλα Μαρία (Φυσικής Αγωγής-ΠΕ 11)
 12. Σαββοπούλου Μαρία (Μουσικής – ΠΕ89.01)
 13. Ιωαννίδης Παναγιώτης (Εικαστικών – ΠΕ 08)
 14. Αλεξανδροπούλου Μαρία (Θεατρικής Αγωγής- ΠΕ 91.01)
 15. Γιωτοπούλου Αγγελική (ΠΕ 70 – Παράλληλη στήριξη)

Ε.Δ.Ε.Α.Υ

 1. Σκληβανιώτη Ασπασία – Θεοδώρα (ΠΕ 23 – Ψυχολόγος).
 2. Τσολάκη Σοφία (ΠΕ 30 – Κοινωνική Λειτουργός)

Διοικητικό – Βοηθητικό προσωπικό

 1. Αντωνοπούλου Παναγιώτα (Καθαρίστρια)
 2. Πανούση Αθανασία (Σχολικός Φύλακας)