Ε.Δ.Υ (Ε.Δ.Ε.Α.Υ)

52ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας                                                                                                    Σχολικό Έτος 2022-2023

Επιστολή ενημέρωσης για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) του σχολείου μας
Αγαπητοί γονείς,
Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για την έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) στο σχολείο μας.

Ο θεσμός της Ε.Δ.Υ. αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια με σκοπό την άμεση εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου ως πρόεδρο, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, την Ψυχολόγο, την Κοινωνική Λειτουργό και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Υ. καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αν οι Ε.Δ.Υ. συνεδριάζουν για το σχεδιασμό Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ. είναι η ενδυνάμωση και η προώθηση της συνεργασίας, καθώς και ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει (α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον, (β) τη χορήγηση δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της μαθητή/τριας και (γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της μαθητή/τριας με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Το προσωπικό της ΕΔΥ που λειτουργεί στο σχολείο μας αποτελείται από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Σχωρτσανίτη Βασίλειο, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου-συντονιστή, την κ. Μπαρζού Αναστασία (ως αναπηρώτριά του), την εκπαιδευτικό ΠΕ 70.50 Παράλληλης Στήριξης κ. Κεπενού Ιουλία, την Ψυχολόγο (ΠΕ 23) κ. Μακρή Βικτωρία, την Κοινωνική Λειτουργό (ΠΕ 30) κ. Σιακαμπένη Αργυρώ, και τη γραμματέα της επιτροπής κ. Κουνάδη Όλγα. Στην ΕΔΥ συμμετέχουν επίσης οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί ΠΕ 70 των τάξεων των μαθητών για τους οποίους απαιτείται υποστήριξη.

Η Ε.Δ.Υ για το σχολικό έτος 2022-2023 θα λειτουργεί κάθε Τρίτη. Όσοι/ες από εσάς επιθυμείτε να δηλώσετε το αίτημά σας για υποστήριξη από την Ε.Δ.Υ. μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Διευθυντή του σχολείου (τηλ. 2610-327278) ή να αποστείλετε e-mail στο: 52dimpat@sch.gr .

Η Διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη φοίτηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σας και μαθητών μας.
Για τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου
Ο Δ/ντής

Επιστολή ενημέρωσης για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) για σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώσουμε ότι το σχολικό έτος 2021-2022 στο σχολείο μας λειτουργεί  Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.).

Ο θεσμός της Ε.Δ.Υ. αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια με σκοπό την άμεση εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε  σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, τον/την Ψυχολόγο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Υ. καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αν οι Ε.Δ.Υ. συνεδριάζουν για το σχεδιασμό Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.

Σκοπός της Ε.Δ.Υ.  είναι  η ενδυνάμωση και η  προώθηση της συνεργασίας, καθώς και ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει (α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον, (β) τη χορήγηση δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της μαθητή/τριας και (γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της μαθητή/τριας με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Το προσωπικό της ΕΔΥ που λειτουργεί στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2021-2022 αποτελείται:

 1. Από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Σχωρτσανίτη Βασίλειο (ΠΕ 70), ο οποίος εκτελεί χρέη συντονιστή,  με αναπληρωτή του την κ. Μπαρζού Αναστασία (ΠΕ 70).
 2. Την εκπαιδευτικό ΠΕ 70 Ειδικής Αγωγής κ. Γιωτοπούλου Αγγελική.
 3. Την Ψυχολόγο (ΠΕ 23) κ. Μακρή Βικτωρία. 
 4. Την Κοινωνική Λειτουργό (ΠΕ 30) κ. Διονυσοπούλου Νικολέτα.
 5. Τη γραμματέα της επιτροπής κ. Κουνάδη Όλγα (ΠΕ 70)με αναπληρώτριά της την κ. Αναγνωπούλου Ακριβή (ΠΕ 70).

Όσοι/ες από εσάς επιθυμείτε να δηλώσετε το αίτημά σας για υποστήριξη από την Ε.Δ.Υ. μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Διευθυντή του σχολείου (τηλ. 2610-327278) ή να αποστείλετε e-mail στο: 52dimpat@sch.gr . Τα ραντεβού και η συνεργασία σας με τα μέλη της Ε.Δ.Υ θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη από ώρα 09.00 – 11.30 με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων (χρήση μάσκας, πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου ή αρνητικού rapid test). Επίσης είναι δυνατή η πραγματοποίηση ραντεβού μέσω της πλατφόρμας WEBEX.

Η Διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με τη φοίτηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σας και μαθητών μας.

Για τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου

Ο Δ/ντής

Επιστολή ενημέρωσης για τη λειτουργία της Επιτροπής Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) 2020-2021

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώσουμε ότι από το σχολικό έτος 2020-2021 στο σχολείο μας λειτουργεί  Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.).

Ο θεσμός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελεί μία καινοτόμο προσπάθεια με σκοπό την άμεση εκπαιδευτική αξιολόγηση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών σε  σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης. Συγκροτείται από τον/την Διευθυντή/τρια του σχολείου, τον/την εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής, τον/την Ψυχολόγο, τον/την Κοινωνική Λειτουργό και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς των τμημάτων του μαθητή ή της ομάδας μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης. Επισημαίνεται ότι στις συνεδριάσεις των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, αν οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. συνεδριάζουν για το σχεδιασμό Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης (Ε.Π.Ε.), καθώς και για την παροχή απόψεων σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο.

Σκοπός της Ε.Δ.Ε.Α.Υ.  είναι  η ενδυνάμωση και η  προώθηση της συνεργασίας, καθώς και ο συντονισμός του έργου των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προαγωγή συνολικά της ψυχοκοινωνικής τους υγείας.

Οι ενέργειες και εισηγήσεις της ΕΔΕΑΥ έχουν εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει (α) τη συγκέντρωση των αναγκαίων πληροφοριών από το κοινωνικό/οικογενειακό περιβάλλον, (β) τη χορήγηση δοκιμασιών για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών του/της μαθητή/τριας και (γ) την παρακολούθηση της πορείας του/της μαθητή/τριας με συναντήσεις συνεργασίας με τους γονείς και το εμπλεκόμενο προσωπικό.

Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ που λειτουργεί στο σχολείο μας για το σχολικό έτος 2020-2021 αποτελείται:

 1. Από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Σχωρτσανίτη Βασίλειο (ΠΕ 70), ο οποίος εκτελεί χρέη συντονιστή,  με αναπληρωτή του την κ. Μπαρζού Αναστασία (ΠΕ 70).
 2. Την εκπαιδευτικό ΠΕ 70 Ειδικής Αγωγής κ. Γιωτοπούλου Αγγελική.
 3. Την Ψυχολόγο (ΠΕ 23) κ. Σκληβανιώτη Ασπασία – Θεοδώρα. 
 4. Την Κοινωνική Λειτουργό (ΠΕ 30) κ. Τσολάκη Σοφία.
 5. Τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς της τάξης του/της μαθητή/τριας.
 6. Τη γραμματέα της επιτροπής κ. Κουνάδη Όλγα (ΠΕ 70)με αναπληρώτριά της την κ. Αναγνωπούλου Ακριβή (ΠΕ 70).

Όσοι/ες από εσάς επιθυμείτε να δηλώσετε το αίτημά σας για υποστήριξη από την Ε.Δ.Υ. μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Διευθυντή του σχολείου (τηλ. 2610-327278) ή να αποστείλετε e-mail στο: 52dimpat@sch.gr .

Η Διεύθυνση του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε θέμα αφορά τη φοίτηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών σας και μαθητών μας.

Για τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου

Ο Δ/ντής