ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Εγκεκριμένος από την Σ.Ε.Ε. και τον Δ/ΝΤΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ).Λήψη αρχείου