Εγκυκλοπαίδειες

 

Wikipedia

Η Βικιπαίδεια ή Wikipedia είναι ένα συλλογικό εγκυκλοπαιδικό εγχείρημα που έχει συσταθεί στο Διαδίκτυο, παγκόσμιο, πολύγλωσσο, που λειτουργεί με την αρχή του wiki. Η Βικιπαίδεια έχει ως στόχο να παρέχει ελεύθερα επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο, με αντικειμενικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, που ο καθένας μπορεί να τροποποιήσει και να βελτιώσει.

 

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού

Η Εγκυκλοπαίδεια του Μείζονος Ελληνισμού είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη συλλογή καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του εξέλιξη.

 

Europeana

Η Europeana ή Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη, είναι πανευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη που δίνει πρόσβαση σε δύο εκατομμύρια βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, υλικά προερχόμενα από εθνικές βιβλιοθήκες και πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Λεξικά

 

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής

Πρόκειται για ένα σύγχρονο και πλήρες ερμηνευτικό, ορθογραφικό και ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής.

 

Λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας – Λεξικό Α’-Γ’ Δημοτικού

Λεξικό της Νεοελληνικής γλώσσας – Λεξικό Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού

Αποτελούν μεταφορά των σχολικών λεξικών του Δημοτικού σε ψηφιακή μορφή με την επιπλέον δυνατότητα της σύνθετης αναζήτησης.

 

 

Λεξικά της αγγλικής γλώσσας

Cambridge Dictionary

Oxford English Dictionary

Collins English Dictionary