Σχέδια Δράσης – Αποτίμηση

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

Τα σχέδια δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 κατά το σχολικό έτος 2022-2023 είναι τα εξής:

  1. «Ομορφαίνουμε το προαύλιό μας – Ομορφαίνουμε το μέλλον μας».
  2. «Ασφαλώς πλοηγούμαι στο διαδίκτυο».

Δείτε τα σχετικά σχέδια:

Δείτε την αποτίμηση εφαρμογής των σχεδίων από τους μαθητές:Λήψη αρχείου

Δείτε την αποτίμηση των αξόνων λειτουργίας του σχολείου:

ΑΞΟΝΑΣ 1Λήψη αρχείου

ΑΞΟΝΑΣ 5Λήψη αρχείου

ΑΞΟΝΑΣ 6 & 7Λήψη αρχείου

Οι υπόλοιποι άξονες έχουν αποτιμηθεί με την τεχνική της ανάλυσης S.W.O.T. Δείγμα του εργαλείου μπορείτε να δείτε εδώ:

Δραστηριότητα αξιολόγησης άξονα 3 _2023-2024

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 – 2022

Τα σχέδια δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 κατά το σχολικό έτος 2021-2022 είναι τα εξής:

  1. Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας & συνεργασίας μεταξύ σχολείου- οικογένειας.
  2. Διασφάλιση εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Δείτε τα σχετικά σχέδια: