Το νηπιαγωγείο μας πριν…

…κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης

Το νηπιαγωγείο μας μετά την ολοκλήρωση της δράσης!