Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου μας είναι το εξής:

Ώρα προσεύλευσης μαθητών/τριών: 8:15 -8:30

Ώρα αποχώρησης μαθητών/τριών: 13:00