Οι ώρες ενημέρωσης των γονέων καθορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως με τις νηπιαγωγούς.