Κατά την περίοδο της νηπιακής ηλικίας και με την είσοδο του παιδιού στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης διαμορφώνονται σημαντικές πτυχές της ανθρώπινης προσωπικότητας, όπως η γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα, η αντίληψη και η δεξιότητα διαπραγμάτευσης αλλά και η υιοθέτηση στάσεων απέναντι στον κόσμο, συντελώντας στην πρωτογενή κοινωνικοποίησή του.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, στο νηπιαγωγείο μας, οργανώνονται δραστηριότητες παιγνιώδους χαρακτήρα που έχουν ως στόχο τη γνωριμία των μαθητών/τριών με τον εαυτό τους, την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησή τους, την επαφή τους με άλλα παιδιά, τη συνεργασία και το σεβασμό απέναντι στη διαφορετικότητα.

Ελπίζουμε το νηπιαγωγείο μας να συμβάλλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, με απαραίτητα εφόδια, τη γνώση, τις δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα στον κόσμο!

 

Καλώς ήλθατε!