Με σημερινή απόφαση ICT_800x390του ΠΥΣΠΕ Εύβοιας τοποθετήθηκε στο σχολείο μας η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός πληροφορικής κα. Μελάνη Αναστασία. Καλωσορίζουμε την εκπαιδευτικό με την οποία έχουμε συνεργαστεί και κατά το παρελθόν και ετοιμαζόμαστε για αναμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος.

Μετά και αυτή την τοποθέτηση εκκρεμεί ακόμα η τοποθέτηση εκπαιδευτικών στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

  • Μουσική για όλες τις τάξεις
  • Γερμανικά για την Ε΄και Στ΄τάξη
  • Εικαστικά (λείπουν 7 ώρες για την πλήρη κάλυψη όλων των τμημάτων)

Συγκριτικά με παλαιότερα έτη έγινε νωρίτερα η τοποθέτηση των περισσότερων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κάτι που θα μας επιτρέψει να αναπτύξουμε σε μεγαλύτερο εύρος το ωρολόγιο πρόγραμμα. Παραμένει όμως ως χρονίζον πρόβλημα η μη τοποθέτηση εκπαιδευτικού για τη Β΄Ξένη Γλώσσα.