Πατήστε στους ακόλουθους δεσμούς για επιμέρους θέματα ασφάλειας στο σχολείο.

Σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων
Σχολική τσάντα
Ασφαλές διαδίκτυο
Παιδί και ασφάλεια
Ατυχήματα στο σχολείο
Εφημερία

 

Επίσης στα ακόλουθα αρχεία περιλαμβάνονται οδηγίες για την προάσπιση και την προαγωγή της υγείας του καθολικού πληθυσμού και ειδικών ομάδων:

 

Υγιεινή και φροντίδα του οφθαλμού και της όρασης

Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας στον εργασιακό χώρο

Πρώτες βοήθειες ψυχικής υγείας – Οδηγός για εργαζόμενους στο πεδίο

Ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική στήριξη για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες εν κινήσει στην Ευρώπη

Οδηγίες πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων σε έκτακτες καταστάσεις (σεισμοί, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές κ.λπ.)