Ερωτηματολόγιο γονέων

Πατώντας επάνω στην εικόνα θα γνωρίσετε τις απόψεις των γονέων του νηπιαγωγείου μας, βάση ερωτημάτων που τους έχουν τεθεί σχετικών με τη μετάβαση των παιδιών τους, από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.
OG DI595 201910 M 20191024100741

Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό σχολείο

Αγαπητοί γονείς παραθέτουμε τις συμβουλές της ψυχολόγου του σχολείου κας Ηρώς Παπαγγελοπούλου, σχετικά με την  ομαλή μετάβαση των παιδιών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.


Λήψη αρχείου