Πρωτομαγιάτικο στεφάνι.

Ο Μάιος μας έφτασε εμπρός βήμα ταχύ να τον προϋπαντήσουμε και στου σχολειού μας την αυλή.
Πρωτομαγιάτικα στεφάνια δια χειρός νηπίων από σύρμα πίπας και πλαστελίνη που θα ακολουθήσει σε λίγο…

.jpg