Συνάντηση με ψυχολόγο- Σύντομο υλικό παρουσίασης

ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
To υλικό που παρουσιάστηκε στους γονείς , από την ψυχολόγο του σχολείου μας κα Ηρώ Παπαγγελοπούλου.  και αποτέλεσε το έναυσμα για συζήτηση,


Λήψη αρχείου