Ο γεωργός πάει στον αγρό…

Νοέμβρη κι αν δεν έσπειρες, οχτώ σωρούς δεν έκανες… Με βάση λοιπόν την παροιμία αρχίσαμε να γνωρίζουμε το μικρό σποράκι, που βρίσκεται, τι χρειάζεται για να μεγαλώσει…  Επίσης μάθαμε για τις  4 εποχές μέσα από το μύθο Δήμητρα και Περσεφόνη. Οι παρακάτω εργασίες είναι ενδεικτικές της γνωριμίας μας  με το θέμα .