ΩΡΑΡΙΟ


ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ:
Αυστηρή προσέλευση 8:15 εως 8:30 π.μ
Αποχώρηση: 12:50- 13:00 μμ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ:
Αυστηρή προσέλευση: 8:15 εως 8:30 π.μ
Αποχώρηση: 15:50- 16:00 μμ

 

ΠΡΩΪΝΗ ΥΠΟΔΟΧΗ(Ισχύει για τα παιδιά του ολοημέρου και για όσους έχουν εγγραφεί)
Προσέλευση στο σχολικό χώρο 7:45 εως 8:00 π.μ