ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το μόνιμο προσωπικό του νηπιαγωγείου μας απαρτίζεται από τις Νηπιαγωγούς:

1. Βοϊδή Μαρία
Απόφοιτη της Σχολής Νηπιαγωγών της Εκάλης

2. Κωστάκη Ρίτσα
Απόφοιτη του Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας(Βόλος)- Προϊσταμένη- Συντάκτρια του ιστολογίου.

3. Κεκετσίδου Κυριακή, ΠΕ61 Νηπιαγωγός ειδικής αγωγής

Για το σχολικό έτος 2023-2024 συνεργαζόμαστε με τους ακόλουθους εκπαιδευτικούς:

1. Μπάρδα Ειρήνη ,ΠΕ 60 Νηπιαγωγός

2. Παππά Μαρία, ΠΕ 60 ΕΑΕ, Νηπιαγωγός παράλληλης στήριξης

3. Πατραμάνης Αλέξανδρος, ΠΕ06 Καθηγητής Αγγλικών

4. Τοσουνίδου Βασιλική, ΠΕ 60, Νηπιαγωγός

5. Σολακάκη Δέσποινα, ΠΕ30, Κοινωνική Λειτουργός

6. Παναγιωτοπούλου Θεοδώρα, Ειδικό βοηθητικό προσωπικό.