Ειρήνη/ πόλεμος

Η Ειρήνη ειδομένη με την καλλιτεχνική ματιά των παιδιών, μέσα από κολλάζ και τεχνικές.

porta