Τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για γονείς και μαθητές

Αγαπητοί γονείς έχει δημιουργηθεί γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης από το Πανεπιστήμιο Αθηνών , δωρεάν, για όποια θέματα αντιμετωπίζετε με τα παιδιά στις ιδιαίτερες συνθήκες που ζούμε.Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου