Σωστή χρήση υλικών στο νηπιαγωγείο

Γνωριμία των παιδιών με τη σωστή χρήση υλικών στην τάξη με πρωταγωνιστή το μαρκαδόρο.
Αποτέλεσμα της όμορφης αυτής συνάντησης: Ένα δημιουργικό, μαγικό παράθυρο με τεχνικές ζωγραφικής(πουαντιγισμός, γραμμισμός, ολογέμιστο)!!