Άσκηση σεισμού στο σχολείο.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη άσκηση σεισμού στο σχολικό μας χώρο, στις 12-10-2023. Τα παιδιά αποτύπωσαν την εμπειρία τους στο χαρτί.
Καταγραφή

 Η δεύτερη άσκηση σεισμού προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί  το β’ τρίμηνο και συγκεκριμένα στις 14-12-2023.

Άσκηση ετοιμότητας για επικείμενο σεισμό στο σχολείο

Το πρωί πραγματοποιήσαμε την άσκηση για το σεισμό στο σχολείο , το μεσημέρι έγινε πραγματικός σεισμός. Από τη θεωρία στην πράξη…
Τα παιδιά φέρθηκαν υποδειγματικά και δημιούργησαν επί χάρτου το δικό τους σχέδιο εκκένωσης μαζί και τα συναισθήματά τους.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ(Χαρά, λύπη, θυμός, φόβος)