Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία( σχ.έτος 2024-2025).

Η ανακοίνωση των εγγραφών/ διαδικασία/ δικαιολογητικά( Πατήστε πάνω στους υπερσυνδέσμους)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2024-2025

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ_ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΑΔΥΜ