Δωρεάν προγράμματα 2021-2022 : Παιδαγωγικό κέντρο ψυχικής υγείας του Δ. Αθηναίων.

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε  με το κάτωθι έγγραφο για τα δωρεάν προγράμματα που πραγματοποιούνται από το παιδαγωγικό κέντρο ψυχικής υγείας τους Δ. Αθηναίων( προγράμματα όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών κ.α). Τα τηλέφωνα επικοινωνίας βρίσκονται εντός του εγγράφου.


Λήψη αρχείου