ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Από τις 18/11/20 ξεκίνησε η σύγχρονη τηλεκπαίδευση στο νηπιαγωγείο μας στα πλαίσια της πανδημίας covid-19 που ανέστειλε τη δια ζώσης διδασκαλία.

Τα νηπιάκια ξεκίνησαν να συμμετέχουν ενεργά τόσο στο σύγχρονο κομμάτι της τηλεκπαίδευσης όσο και στο ασύγχρονο.
Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τις δημιουργίες των παιδιών μέσα από τις θεματικές που αναπτύξαμε από την έναρξη της τηλεκπαίδευσης μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων, μέσα από τον ψηφιακό πίνακα padlet.