Στους ρυθμούς του Covid-19!

Η πρώτη εβδομάδα έναρξης του σχολείου, μας βρήκε με πολλά παιχνίδια γνωριμίας μεταξύ της ομάδας των παιδιών καθώς και με θέματα υγιεινής. Αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας μία πρώτη κατασκευή…