Επικαιροποίηση εσωτερικού κανονισμού σχολικής μονάδας (2023-2024).

Ο εσωτερικός κανονισμός


Λήψη αρχείου

Επικαιροποίηση από ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣ


Λήψη αρχείου

Επικαιροποίηση από 1ο ΠΕΚΕΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ


Λήψη αρχείου

Επικαιροποιήσεις εσωτερικού κανονισμού της σχολικής μονάδας.

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ 1 ΠΕΚΕΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣΛήψη αρχείου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣΛήψη αρχείου