Επικαιροποίηση εσωτερικού κανονισμού της σχολικής μονάδας για το σχ. έτος 2022-2023

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣΛήψη αρχείου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΕ ΚΑΙ ΤΟ 1 ΠΕΚΕΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣΛήψη αρχείου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΠΕ Α’ ΑΘΗΝΑΣΛήψη αρχείου