Μαθαίνω τα χρώματα… στα αγγλικά

Viber 2021 11 11 18 31 29 017 .png

Υλοποιώντας το πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με την διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο, τα παιδιά μέσα από παιχνίδια μαθαίνουν και έρχονται σε επαφή με την Αγγλική γλώσσα.