Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Μόνιμης Κατοικίας για την Εγγραφή στην Α΄ Τάξη

0

Συγγραφέας: ΜΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 24-05-2020

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/60539/Δ1/21-05-2020, σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αποδεικτικών διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, όπως αυτά αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο πρόσφατο δημόσιο έγγραφο), οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων και Προϊστάμενοι/νες Διευθυντές/ντριες των Νηπιαγωγείων δύνανται να κάνουν δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται να προσκομίσει δύο τύπους εκ των προαναφερόμενων δικαιολογητικών (πχ λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) που έχουν εκδοθεί στο όνομά του/της προς εγγραφή του τέκνου/τέκνων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων