Σχετικά με το Ολοήμερο Πρόγραμμα 2019-2020

0

Συγγραφέας: 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Κατηγορία Ανακοινώσεις | , στις 16-05-2019

Ο Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, για το σχολικό έτος 2019-2020, θα γίνει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία :

Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος είναι 14 μαθητές.

Στο Ολοήμερο μπορούν να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας.

β) οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/ μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/ φυλακισμένους).

γ) Όταν ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο.

δ) Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κλπ αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα κι αν δεν έχει εξοφληθεί.

ε) Λαμβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα η φοίτηση των μαθητών των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.

Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου μαθητές που θα εγγραφούν στο ολοήμερο θα παρακολουθούν υποχρεωτικά και δεν θα αποχωρούν μετά τη λήξη του πρωινού χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς ενημέρωση του υπεύθυνου τμήματος ή του Διευθυντή.

Η φοίτηση των μαθητών ολοήμερου προγράμματος & Πρωινής Ζώνης διακόπτεται:

α) όταν ο/η μαθητής/τρια συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση,

β) όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του/της ζητήσει τη διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του,

γ) όταν ο γονιός ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή /της μαθητή/τριας κατά το 2ο 15νθήμερο του Νοεμβρίου & το 1ο 15νθήμερο του Φεβρουαρίου.

Για τη λειτουργία της Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (07:00-08:00), ο ελάχιστος αριθμός εγγραφέντων/φοιτούντων μαθητών που απαιτείται είναι δέκα (10), με την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω μαθητές είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

Τα τμήματα του Ολοήμερου Προγράμματος συγκροτούνται σύμφωνα με τη δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.

Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών από το Ολοήμερο Πρόγραμμα, μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης διδακτικής ώρας (15:00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.

Παρακαλούνται οι γονείς/κηδεμόνες, που ενδιαφέρονται, να συμπληρώσουν τη σχετική Αίτηση-Δήλωση και να την παραδώσουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Γραφείο της Δ/νσης του Σχολείου, μέχρι 11/6/2019.

Την αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ  ή να την παραλάβετε από το Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 11 Ιουνίου 2019 δεν θα γίνει δεκτή καμία εγγραφή στο σχολείο αλλά απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 21ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τα σχόλια είναι κλειστά.