Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2024-2025

Από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής, οι μαθητές/τριες εισάγονται στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου κατόπιν εξετάσεων ή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων, βάσει του άρθρου 123 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), όπως ισχύει.
Με την αρ. 25451/Δ6 (Β΄ 1671/14-3-2024) Υπουργική Απόφαση δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες έκτης τάξης δημοτικού ή τρίτης τάξης γυμνασίου να είναι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή, μέσω τεστ δεξιοτήτων για την κάλυψη των θέσεων που έχουν οριστεί σύμφωνα με τις 3η/29-2-2024 και 4η/7-3-2024 αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης περί αριθμού εισακτέων μαθητών/τριών στα εκκλησιαστικά σχολεία ως εξής:
Α) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου, αντίστοιχα
Β) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού ή Προτύπου Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού ή Προτύπου Λυκείου, αντίστοιχα
Γ) στην Α΄ τάξη Εκκλησιαστικού ή Προτύπου ή Πειραματικού Γυμνασίου ή Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού ή Προτύπου ή Πειραματικού Λυκείου, αντίστοιχα.
Η εισαγωγή στα Πειραματικά σχολεία γίνεται με κλήρωση.
Με το νέο σύστημα εισαγωγής μαθητών/τριών στα εκκλησιαστικά σχολεία διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας.
Όσοι/ες μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι/ες για εισαγωγή μόνο σε Εκκλησιαστικό Σχολείο ή σε Εκκλησιαστικό Σχολείο και σε Πρότυπο Σχολείο θα αξιολογηθούν μέσω τεστ δεξιοτήτων σε τρία (3) μαθήματα: Γλώσσα, Μαθηματικά και Θρησκευτικά.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου